Block title
Block content

"Hayvânat ve nebâtâtın icadında, gözümüzle görüyoruz, hadsiz bir sehâvet ve kesret içinde, nihayet derecede bir itkan, bir hüsn-ü san’at bulunuyor. Hem nihayet derecede karışıklık ve ihtilât içinde, nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik görünüyor." İzah?

 
Soru Detayı:

Hayvanat ve nebatatın icadında, gözümüzle görüyoruz, hadsiz bir sehavet ve kesret içinde nihayet derecede bir itkan, bir hüsn-ü sanat bulunuyor. Hem nihayet derecede karışıklık ve ihtilat içinde, nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik görünüyor. Risale-i Nur - Mektubat Bu bahsi açarsanız sevinirim Allah razı olsun

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hayvanat ve nebatatın icadında, gözümüzle görüyoruz, hadsiz bir sehavet ve kesret içinde nihayet derecede bir itkan, bir hüsn-ü sanat bulunuyor."

İnsanlar açısından bakıldığında bir şey çokça ve bolca bulunuyorsa o şey sanat ve estetik açısından ucuz, basit ve değersizdir. Sanatlı ve estetik olan bir şey hem pahalı hem karmaşık hem de çok değerli olur. Hem değerli hem çok hem sanatlı hem de bolca bulunmak insanlar açısından zıt şeylerdir.

Oysa Allah’ın yaratmış olduğu bitki ve hayvanlar hem çok hem değerli hem sanatlı hem de bolca bulunuyor, hem estetik hem de ucuz bulunuyor. Bu da anlayan için bir kudret mucizesi oluyor.

Şayet Allah insanlara karşı şefkatli ve cömert olmasa idi, bizim bugün bir tek domatesi yiyebilmemiz için binlerce lira harcamamız gerekirdi. Zira bir tek domatesin toprak içinde toplanması, güneşle pişirilmesi, bulutlarla sulanması maliyet açısından çok pahalı ve imkansız bir durumdur. Oysa biz iki üç liraya bir kilo domates alabiliyoruz. Bunun tek sebebi Allah'ın sonsuz kerem ve sehavetidir.

"Hem nihayet derecede karışıklık ve ihtilat içinde, nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik görünüyor..."

Birçok madde ne kadar iç içe ve girift bir şekilde ise, karışıklık ve bulaşıklık o nispette şiddetli olur. Bunları ayrıştırmak ve seçmek çok zor olur. Yeryüzü bir tarla, dört yüz bin tür olan bitki tohumları bu tarlaya atılan tohumlardır. Öyle ki bir türde milyonlar fertler bulunur.

Mesela, buğday türünün adedini ne insanlık sayabilir ne de bilgisayarlar sayabilir. Bütün bu trilyonlarca tür ve adetleri bir tarla olan zemin yüzünde biribirine karıştırmadan birbirine engel teşkil ettirmeden mükemmel bir seçim ve ayrıştırma ile muhafaza eden Zatı görmemek, bilmemek cehaletin en büyük derinliği olsa gerek.

Allah karışıklık ile temyiz gibi iki zıddı cem ederek eserindeki mucizeyi gösteriyor. İhtilat içinde imtiyaz ancak sonsuz kudretin işi olabilir.

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...