Nebatatın kökleri ile bir kısım hayvanatın baharda aynen ihyası ve yaprak çiçek ve meyvelerle birlikte bir kısmının da mislen iadesi; insanların haşrine nasıl bir delil olmaktadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rûm Sûresinde Haşir Risalesi’nin temeli ve kaynağı olan bir âyet-i kerime yer alır. Meali şöyledir:

“Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Rûm Suresi, 30/50)

Âyet-i kerimede yeryüzünün ölümünden sonra nasıl diriltildiğine dikkat çekiliyor. Bu diriltme hâdisesinin sayısız misalleri ve farklı şekilleri vardır. Üstadımızın burada nazara verdiği hakikatler de söz konusu âyetin bir tefsiri mahiyetindedir. Bu derste, yeryüzünün öldükten sonra diriltilmesinin iki ayrı ciheti nazara veriliyor. Birisi aynen, diğeri mislen diriltme. Ölmüş gibi donuk bir vaziyette hareketsiz duran ve âdeta baharı bekleyen kökler, bu mevsim geldiğinde yeniden hayatlanır ve faaliyete başlarlar. Bu aynen ihyaya bir misâl olur. Keza, bazı hayvanların kış uykusuna yatıp ölmüş gibi hareketsiz bir şekilde aylarca kaldıktan sonra yeniden cana kavuşmaları ise aynen ihyaya ayrı bir misâldir.

Mislen iade edilen sayısız bitkiler, insanların âhirette yeniden yaratılacaklarına çok parlak ve kesin delillerdir. Üstad Hazretleri bir tek ağaçta bile yaprakların, çiçeklerin ve meyvelerin geçen baharın misli olarak tazelenmelerinin haşre üç ayrı cihetle delil olduğuna dikkatimizi çeker.

Elbette, insanların haşirde ihyaları ve bedenlerinin âhiret âlemine uygun şekilde yeniden yaratılmaları, baharda dirilen köklerde ve yaratılan yeni meyvelerde gördüğümüz bu ihyanın aynı değildir. Ama bunlar beşerin haşrinden haber verirler, ona delil olurlar. Dirilmenin şekli farklı olsa bile, hakikat aynıdır. Ortada öldükten sonra bir dirilme hâdisesi vardır.

Ayrı bir konuda buna şöyle bir misal verebiliriz. Bir incir çekirdeğinde incir ağacının bütün programı dercedildiği gibi, bir yumurtada da ondan çıkacak civcivin bütün hususiyetleri programlanmıştır. Elbette, çekirdekten ağacın çıkması, yumurtadan civcivin çıkmasına benzemez. Ama aralarında büyük bir benzerlik vardır. Her ikisinde de yaratılacak şeyin bütün hususiyetleri önce programlanmış, daha sonra bu programın açılımıyla o iki farklı şey meydana gelmiştir. Kanun aynıdır.

İnsanların diriltilmesiyle ağaçların diriltilmesinde de aynı kanun farklı şekillerde tatbik edilmiş oluyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...