Block title
Block content

"Neden bu kadar İ.g.z.’den nefret ediyorsun, musalâhasını da istemiyorsun?" Buradaki "İ.g.z." neyi ifade ediyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Neden bu kadar İ.g.z.'den nefret ediyorsun, musalâhasını da istemiyorsun?"

"C - Sebep bir değil, bindir. Bana en ziyade şedid görünen, mânen ahlâkımıza vurduğu darbedir. Çekirdek halinde olan secâya-yı seyyieyi içimizde inkişaf ettirdi. Hayatın yarası iltiyam bulur; izzet-i İslâmiye, namus-u millînin yarası pek derindir."

"Edirne Camiinde, bir İslâm hocasının lisanıyla, Venizelos gibi şeytan zâlime dua ettirdi. Merkez-i Hilâfette, Müslümanlar lisanıyla hizbüşşeytan olan İ.g.z., Yunan askerlerini halâskâr, tathirci ilân ve karşısındaki gürûh-u mücahidîni câni, zalim söylettirdi."

"Acaba, bir vâlide o dereceye getirilse ki, çocuğunu kendi eliyle öldürerek, müteessir olmayarak parça parça etse, hiç mümkün müdür ki, onda hissiyat-ı âliye ve ahlâk-ı sâmiye intifa etmesin?"(1)

İngilizlerin maddi işgalinden doğan maddi yaralar çabuk iyileşebilir, ama onların içimize inkılaplar aracılığı ile attığı manevi yaralar pek derindir ve iyileşmesi yıllar alabilir ve almıştır da.

Maddeten İngilizlerin karşısında bulunan paşalar, manen onların bozuk medeniyetini aşılamışlar ve bu memleketin maneviyatını perişan edip derin yaralar açmışlardır. Üstad Hazretlerinin bütün mücadelesi, İngilizlerin açtığı bu manevi yaranın sarılması ve iyileşmesi içindir.

Camide hocalara mücahitler için cani ve eşkıya dedirtilmesi ve düşman askerlere dua ettirmek hakikaten İslam’ın namus ve izzetine ağır bir hakaret, derin bir darbedir. 

(1) bk. İlk Dönem Eserleri, Tulûât.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Tulûât | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2985 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...