"Neden bu kadar İ.g.z.’den nefret ediyorsun, musalâhasını da istemiyorsun?" sorusu ve cevabını izah eder misiniz? İ.G.Z nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Neden bu kadar İ.g.z.'den nefret ediyorsun, musalâhasını da istemiyorsun?"

"C - Sebep bir değil, bindir. Bana en ziyade şedid görünen, mânen ahlâkımıza vurduğu darbedir. Çekirdek halinde olan secâya-yı seyyieyi içimizde inkişaf ettirdi. Hayatın yarası iltiyam bulur; izzet-i İslâmiye, namus-u millînin yarası pek derindir."(1)

İngilizlerin maddi işgalinden doğan maddi yaralar çabuk iyileşebilir, ama onların içimize inkılaplar aracılığı ile attığı manevi yaralar pek derindir ve iyileşmesi yıllar alabilir ve almıştır da.

Maddeten İngilizlerin karşısında bulunan paşalar, manen onların bozuk medeniyetini Türkiyeye aşılamışlar ve bu memleketin maneviyatını perişan edip derin yaralar açmışlardır. Üstad Hazretlerinin bütün mücadelesi İngilizlerin açtığı bu manevi yaranın sarılması ve iyileşmesi içindir.

Nitekim savaştan doğan maddi yaralarımız kısa süre sonra iltiyam bulup iyileşmiştir. Ancak o zaman açılan manevi yaralarımız halen iltiyam bulmamıştır. O günden bu yana, gerek fert ve gerekse toplumsal olarak yaşanan manevi sıkıntılar bunun delilidir.

"Edirne Camiinde, bir İslâm hocasının lisanıyla, Venizelos gibi şeytan zâlime dua ettirdi. Merkez-i Hilâfette, Müslümanlar lisanıyla hizbüşşeytan olan İ.g.z., Yunan askerlerini halâskâr, tathirci ilân ve karşısındaki gürûh-u mücahidîni câni, zalim söylettirdi."

"Acaba, bir vâlide o dereceye getirilse ki, çocuğunu kendi eliyle öldürerek, müteessir olmayarak parça parça etse, hiç mümkün müdür ki, onda hissiyat-ı âliye ve ahlâk-ı sâmiye intifa etmesin?"(2)

İstanbul’u işgal eden İngilizler, müttefiki olan Yunanları, Trakya bölgesinde hakim kılmak için, çok alçak ve dessas hileler uygulamışlar; hutbe meselesi de bu hilelerden bir tanesidir.

Eskiden beri hutbe hakimiyetin bir sembolü olarak görüldüğü için, padişahlar ya da halifeler adına hutbe irat edilirdi. İngilizler baskı ve cebir ile Edirne camiinde, hutbede Yunan Kralı Venizelos gibi şeytan zâlime dua ettirerek, güya buraların hakimi ve sahibi gibi lanse edilip, onun karşısında bulunan milli mücadeleci mücahitleri eşkıya göstererek meşruluk kazanmaya çalışmışlar.

İngiliz siyaseti, siyaset âleminde hile ve fitneye dayanan şeytani siyasetin unvanı olarak tarihe geçmiştir. İngilizler bu siyaseti ile “Osmanlı Devletini” parçalamış ve teknik gelişmeleri de arkasına alarak, dünyanın pek çok devletini sömürge haline getirmiştir.

Camide hocalara mücahitler için cani ve eşkıya dedirtilmesi ve düşman askerlere dua ettirmek, hakikaten İslam’ın namus ve izzetine ağır bir hakaret, derin bir darbedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Tuluât.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur
üstadın siyasetten uzakkalma sebebine güzel bir nümune olur bu hadise
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
CİHANGİRZADE

Teşekkür ederim. Allah razı olsun. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...