Nefsim, kendinin vazgeçilmez olduğunu zannediyor; insanlar hep beni dinlesinler istiyor. Bunu aşmak için ne yapmam lazım?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların ilgi ve alakasını çok önemsemek, bir marifetullah ve ihlas zafiyetidir. Evet, Allah’ın rıza ve memnuniyetinden çok, insanların ilgi ve alakasını düşünmemiz, Allah’ın alemimizde yeterince tebeyyün ve tebarüz etmediğini gösterir. Allah’ın marifet ve muhabbeti, kalp ve ruhumuza tahkiki iman ile tam yerleşmiş olsa, insanların ilgi ve alakası ile bu kadar ilgilenmez, üzerine bu kadar düşmezdik.

İç alemimizde Allah’a olan marifet ve muhabbet belli belirsiz iken, insanların teveccüh ve ilgisi çok belirgin ve baskın ise, o zaman insanların teveccühünü Allah’ın teveccühüne değişmemiz normal ve kaçınılmaz bir sonuçtur.

Çözüm, kalp ve ruh dünyamızda Allah’ın marifet ve muhabbetini hakim ve galip kılmaktır ki, bu da ancak tahkiki iman dersleri ile mümkündür. Alemimizde Allah var ve hakim ise, insanların ilgi ve alakası zayıf ve önemsizleşir.

Nefsin kötü istek ve arzularını bastırmak ve etkisiz hale getirmek, kuvvetli ve otokontrolü çok güçlü bir iman ve marifet ile mümkündür. Nur mesleğinde, tasavvufta olduğu gibi nefsi ağır bir riyazet ve çile ile öldürmek ve sindirmek metodu değil, tahkiki iman ile terbiye ve kontrol altına almak metodu vardır. Risale-i Nur'un imana dair bütün eczaları, canlı ve kanlı bir mürşit gibi insana hem tahkiki imanı hem de nefis üzerinde otokontrolü temin eder.

Sizin ifade etmiş olduğunuz kusur ve zafiyetin ilacı, Risale-i Nur'un tahkiki iman dersleri ve insanların teveccühünü isteme hastalığına merhem olacak İhlas Risalesi'nin en az on beş günde bir mütalaa edilmesidir. Bu dersler ile iman ve ihlas kalpte inkişaf ettikçe insanların ilgi ve teveccühü o nispette itibarsızlaşır, hatta belli bir iman gücüne ulaşılınca, insanların ilgi ve teveccühüne karşı bir nefret de başlar.

Teveccüh-ü nas mikrobunun panzehri marifet ve ihlas ilaçlarıdır vesselam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...