Nefsin mahiyetini açıklayabilir misiniz? Nefis hep kötülüğü mü ister?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefis; insanın nebatî ve hayvanî bütün istek ve arzularını cem eden bir terimdir. Allah’ın isim ve sıfatlarının tamamının anlaşılmasında çok mühim bir miyardır. İnsan bu kesafetli nefsi ıslah ve terbiye ile nuranî ve latif bir surete çevrilebilir. İşte nefsin mertebeleri bu ıslah ve terbiye safhalarından ibarettir. Şehvet ve öfke nefis en mühim iki hissiyattır.

Allah, nefis ve şeytan gibi şeyleri insanın terakki ve tekemmülü için insana musallat etmiştir. Bu imtihan dünyasında nefis ve şeytan insan ölünceye kadar vazifelerini sürekli olarak yapacaklardır. İnsanın vazifesi de ölene kadar bu düşmanlarla mücadele edip Allah yolunda terakki etmektir.

Nefis kördür, zira akıbeti görmez ve düşünmez. Nefse yol gösterip ona istikamet verecek olan insanın imanı ve iradesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...