N

İçerikler


 1. "Nar" ve "nur", neden birbirine yakın ve gayeleri birbirinden uzak?

 2. "Nasip-kısmet" ne demektir, izah eder misiniz?

 3. "Nazik", "nazenin" ve "nazdar" kelimelerinin izahı nasıldır; aralarındaki fark nedir?

 4. "Nefis" ile "duygu" arasındaki münasebet nedir, bunların vücud-u haricisi var mıdır? İnsandaki nebati ve hayvani duygular nelerdir?

 5. "Nefis" ile "ene" aynı şey midir? "Ene", "irade", "benlik", "enaniyet"; bunların benzerlikleri veya farklılıkları nedir, nasıl ayırt edilir?

 6. "Nefis" ve "fıtrat" kavramlarının mahiyetleri nedir, birbirinden nasıl tefrik edilir?

 7. "Nefis", "iblis", "şeytan", "ene" kavramlarının izahı ve ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?

 8. "Nesc" ve "nakş" kavramları arasındaki farkı izah eder misiniz?

 9. "Nifak" ve "Şikak" kavramlarını ve farklarını açar mısınız?

 10. "Nisbet-i kayyûmiyet" ile "Cilve-i kayyûmiyet" kavramları arasındaki farkı açar mısınız?

 11. "Nizam" ile "intizam" kavramları arasında fark var mı?

 12. "Nizam-ı hikmet" kavramını, Külliyat'ta kullanılan geniş manasıyla açıklar mısınız?

 13. "Nizamlı mizan" ile "mizanlı intizam" ifadeler arasındaki farkı, mücessem bir misalle izah eder misiniz?

 14. "Nokta" ve "nükte" kavramlarını izah eder misiniz?

 15. "Nokta-i istimdat" ve "nokta-i istinat" nedir; nasıl anlaşılmalıdır?

 16. "Nübüvvet" ve "risalet" kavramları arasındaki fark nedir?

 17. "Nur" ile "nuranî" kavramları arasındaki fark nedir?

 18. "Nur" ve "ziya" kelimelerinin risalelerdeki anlam farkı nedir?

 19. "Nur-u Muhammedi" nedir? "Ruh-u Muhammedi"den farklı mıdır?

 20. Nur-u Muhammedî ifadesini biraz açıklar mısınız?

Yükleniyor...