"Nev-i beşerin sosyalist tabakasıyla burjuvalar taifesinin mahkeme-i kübrâlarında açılan dâvâlarından çok mühim öyle bir dâvâ açılmış..." Buranın geçtiği yeri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Diyor ki: Evet, bu Cihan Harbinden daha büyük bir hakikat ve daha âzam bir hadise hükmettiği için, şu Cihan Harbi ona nisbeten çok ehemmiyetsiz düşüyor. Çünkü, bu Cihan Harbinde iki hükûmet küre-i arzın hakimiyeti için mürafaa ve muhakeme dâvâsında bulunmaları içinde iki muazzam dinin musalâha ve sulh mahkemesine barışmak dâvâsı açılarak ve dinsizliğin dehşetli cereyanı da semavî dinlerle mücahede-i azîmesi başladığı hengâmda, nev-i beşerin sosyalist tabakasıyla burjuvalar taifesinin mahkeme-i kübrâlarında açılan dâvâlarından çok mühim öyle bir dâvâ açılmış ve öyle muazzam bir hakikat meydana çıkmış ki, o dâvânın tek bir adama isabet eden miktarı bu Cihan Harbinden daha büyüktür."(1)

Her insanın başında, imanla kabre girip girmeme gibi büyük bir dava varken, siyasi açıdan bir hükümetin diğer hükümetlere galip gelip dünyaya hakim olma davası çok basit ve sönük kalır. Kuru hakimiyet davası, asla iman davasından önemli olamaz.

Özellikle, dinsizliği kendine program edinmiş sosyalist anlayış insanları inkar ve küfre sürüklerken, Allah ve ahirete iman etmiş semavi dinlerin kuru hakimiyet davasına kendini kaptırıp asıl tehlike olan sosyalizme karşı ortak bir tavır geliştirememeleri vahim bir durumdur.

Ne hükümetlerin kuru hakimiyet davası ne de emek sermaye çarpışması iman davasının önüne geçemez, ondan daha önemli olamaz. İnsan için en öncelikli ve en önemli mesele, imanla kabre girme davasıdır.

Üstadımız bu önemli meseleyi tam idrak ettiği için, bütün gücünü ve enerjisini iman davası üzerine yoğunlaştırmış, siyasi ve iktisadi boğuşmaların cazibesine kapılmamıştır. Cihan savaşından daha önemli olan bir mesele diğer meselelerden haydi haydi önemlidir.

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, ...Parlak Mektuplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...