"Nimet-i İlâhiye bir şükrân ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet şükrü görmezse gider." ifadesini izah eder misiniz? Bu her şey için geçerli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şey nimettir ve bu nimetler hayatın devamı açısından zaruri ve gayrizaruri olmak üzere iki kısma ayrılırlar.

Zaruri nimetler, hayatın devamı açısından olmazsa olmaz nimetlerdir ki hava, su, toprak, ısı ve ışık gibi şeyler bu kapsama girerler. Bu nimetler adetullah ve sünnetullah gereği inkıtaa yani kesintiye uğramazlar. Uğradığı zaman zaten hayat gider, ömür kalmaz.

Bir de hayatın devamı açısından gayrizaruri nimetler vardır ki, bu nimetler insanın çalışmasına, gayretine bakar. İnsan bu nimetleri elde etme açısından iyi bir performans sağlarsa nimetler gelir.

Bu performansı da ikiye ayırmak gerekiyor. Birisi fıtri şeriate itaat etmek, diğeri ise, kelami şeriatın emrettiği iman ve ibadetleri ifa etmek ki şükür de bu kapsamdadır.

Kâfirler tekvini ya da fıtri şeriat dediğimiz tabiat kurallarına uydukları için, -bir cihetle bu halleri fıtri bir şükürdür- dünyevi nimetlere bol bol mazhar oluyorlar. Müminler ekseriyetle bu şeriata uymadıkları için, yani fıtri şükrü eda etmedikleri için dünyevi nimetlerden mahrum kalıyorlar. Kâfirler kelami şeriatın emrettiği iman ve ibadeti terk ettikleri için, onlar da ebedi âlemdeki ebedi nimetlerden mahrum kalacaklar.

Demek nimet her iki dünyada da şükre bakıyor ve ona göre veriliyor. Şükür sadece ağızdan hamd çekmek değildir; çalışmak, dürüstlük, sabır, namaz da birer şükürdür. İmanın şükrü ibadet ve itaattir; ibadet ve itaat terk edilirse mesela, namaz külli bir şükürdür, terk edilirse imanın zamanla kaybedilme riski vardır. Çünkü iman dinamiktir, statik değildir; ibadetle güçlenir, isyanla körelir, nihayetinde kaybolmaya kadar gider.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...