"Eğer o kalb çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılâp edinceye kadar ateş ile yanması lâzımdır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kalb çekirdeği günahlarla, isyanlarla kararır. Eğer insan samimi bir tövbe ile bu yanlış ve karanlık yoldan dönerse ve salih amellerini artırmaya devam ederse, kalbi yeniden nurlanır. Aksi halde bu nurlanma işi ahirete kalır; cehennem azabını tattıkça isyan lekeleri ve zulmetleri ortadan kalkar ve sonunda nura inkılâb etmekle cennete girmeye liyakat kazanmış olur. Bu ise, ancak imanla göçen, fakat mizanda günahları sevaplarından ağır gelen bir mü’min için söz konusudur. İşlediği günahlar onun iman nurunu söndürmediği ve kabre imanlı göçtüğü için sonunda yine cennete varır. Ancak, bozulmuş çekirdek gibi asliyetini kaybeden ve kabre imansız göçen kalbler için böyle bir akıbet söz konusu değildir.

"Günahları bitinceye kadar cehennemde azap görür" ifadesi iman ile göçen günahkâr mü’minleri içindir. Yoksa kâfirin çürümüş ve kararmış kalbi ateş içinde yansa da nura inkılab etmez.

Kıyametin kopup dünya imtihanın kapanmasıyla Hz. Âdem’den beri yaratılan bütün insanlar ve hayvanlar, bahar mevsiminde bütün arzın dirilmesi gibi, yeniden diriltilecek ve “mahkeme-i kübrâ” kurulacaktır. İnsanların işledikleri zerre miskal hayır ve şer sergilenecek ve bütün sırlar ortaya dökülecektir. Hâkim, Âdil, Rahîm, Kahhar, Cebbar gibi çok esmâ kemaliyle tecelli edecektir. Mahşer, mizan ve Sırat safhalarından sonra berat senedini alanlar; “Size selâm olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi, ebedî kalmak üzere girin buraya (cennete).” (Zümer Suresi, 73) hitabına mazhar olacak ve son durak olan ebedî cennete gireceklerdir.

Şirk ve küfür ehli olanlar; “Ey mücrimler (suçlular)! Ayrılın bu gün!” nidası ile sarsılacak ve cehenneme girecekler ve orada ebedî olarak azap çekeceklerdir.

Cennete girmenin vesikası iman olduğu için, iman ile göçen ve günahları sevaplarından ağır gelen mü’minler cehennemde cezalarını çektikten sonra tekrar cennete gireceklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...