"Nimetlerin numunelerini göstermek için beş altı gün seyrangâhlara bu kadar masraf ediyor. Bu memleketi kurdu..." cümlesinde; “seyrangâhlar” ve “beş altı gün” tabirlerinin izahı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Seyrangâh tâbiri, iki mânada izah edilebilir. Birisi, dünya hayatının kısalığını ifade etmesidir. Bilindiği gibi, insanlar haftanın büyük çoğunluğunu çalışma ile geçirirler, belli günlerde de dinlenmek üzere güzel manzaralı seyrangâhlara, mesire yerlerine giderler. Ruhlar âleminden başlayıp ebede kadar devam eden yolculuğumuzda, bu dünya hayatı birkaç günlük seyir zamanı gibidir.

Seyrangâhın diğer manası ise, bu güzel dünyanın muhteşem bir tefekkür mekânı olmasıdır. İnsan bu dünyada hem kendi nefsine takılan ve her biri ayrı bir mu’cize olan organlarını, duygularını, hem de haricî âlemde onun istifadesine sunulan sonsuz mu’cizeleri tefekkür ile ve ibretle seyir etmekle görevlidir.

Altıncı Söz'de “göz” için, “rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı” tâbiri kullanılır. Arının çiçekleri dolaşması gibi, insan gözü de bu dünyadaki güzel ve hârika sanatları seyir ederek, marifet ve muhabbet balı yapar. Seyrangâh kelimesi bize bu dersi de verir.

Beş altı gün, ifadesi, dünya hayatının kısalığını ifade etmekle birlikte, semâvât ve arzın altı günde yaratıldığını bildiren âyet-i kerîmeye de bir işaret taşımaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...