"Nur-u Muhammedi" nedir? "Ruh-u Muhammedi"den farklı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur-u Muhammedi’den maksat, İslam ve iman hakikatleridir ki bu hakikatleri insanlığa ders verip hediye eden Peygamber Efendimiz (asv)'dir. Bu öyle bir nurdur ki her asırda milyonlarca insanın kalp ve gönül dünyasını aydınlatıyor ve o insanları ebedi saadete eriştiriyor. İnsanları dünya ve ukba saadetine sevk ediyor.

Bir kitabın yazılmasında en önemli ve kıymetli malzeme mürekkeptir. Bütün kitabın cümle ve harfleri onunla yazıldığı için, mürekkep kitabın bir cihetle maddi cesedi gibidir. Kitap için mürekkep çok kıymetli ve vazgeçilmez bir unsurdur.

Aynı şekilde kainat kitabının nihayetsiz hikmet ve nakışlarının -tabiri yerinde ise- hammaddesi ve mürekkebi de Peygamber Efendimiz (asv)'in nurudur. İlk yaratılan şey Peygamber Efendimiz (asv)'in nuru olduğu ve her şey bu nurdan icat edildiği için, bir cihetle O (asv)'in nuru, şu maddi kâinatın bir hammaddesi ve mürekkebi hükmündedir denilebilir.

Nasıl katip kafasındaki manaları mürekkep vasıtası ile kitaba aktarıyor ise, tabiri caiz ise Allah da sonsuz ilmindeki mana ve hikmetleri Peygamber Efendimiz (asv)'in nurunu vesile kılarak kâinatta yazıp sergiliyor.

Peygamber Efendimiz (asv)'in mübarek ruhu ise, bu kıymetli atiyenin yani Nur-u Muhammedi'nin matiyesi yani taşıyıcısıdır. Nur yük, ruh ise bu yükün taşıyıcısıdır. Nur-u Muhammedi (asv) ile mübarek ruhu arasında bir rakam telaffuz etmek mümkün değildir. Ama şunu iyi biliyoruz ki o hep ilk sıradadır. Yani ilk yaratılan ruh onun ruhudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...