"Hakîkat-ı Muhammediye" ne demektir; izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakîkat-ı Muhammediye, ilk yaratılan ve Allah’a en ziyade muhatap olan varlığın Hz. Muhammed (asm) olmasıdır. O, varlığın en esaslı özüdür ve Allah’a en sevgili bir kuldur.

Bir kutsi hadiste Allah Teâlâ Hz. Peygambere hitaben şöyle buyurur:

“Sen olmasaydın ben felekleri (âlemi) yaratmazdım.”(1)

Bir hadiste ise, ilk yaratılanın nur-u Muhammedî olduğu nazara verilir.(2)

Bu iki rivayet hadis kriterleri açısından zayıf görülmekle beraber, pek çok âlim tarafından sahih bir mananın tercümanı olarak görülmüşlerdir.

Âlem bir ağaca benzetilirse, Hz. Peygamber (asm)'in nuru bu hilkat ağacının çekirdeği mesabesinde olmuştur.

Bunu kabul etmenin Hz. Peygamber'in “beşer peygamber” olmasına münafi olduğunu düşünenler varsa da insanın ruh ve cesetten meydana geldiğini nazara alırsak, ruhu kabul etmenin cesedi inkâr anlamına gelmediğini hatırlayabiliriz.

Dipnotlar:

(1) Aclûni, II: 164; Hâkim, Müstedrek, II: 615.
(2) Aclûni, I, 265.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...