"O da ağaçtır, cinsi birdir. Fakat şunun sahsı mütevatirdir. Öteki kısımlar her birinin nevi mütevatirdir. Cüziyyatları, misalleri, çoğu sarih tevatür derecesine çıkmıyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tevatür, hadis ilminde bir hadisin senet noktasından en sağlam ve güvenilir bir derecede olmasına denir. Bunun hadis ilminde birçok mertebeleri ve dereceleri vardır. Üstad Hazretleri burada bu derecelere işaret ediyor.

Peygamber Efendimiz (asm)'in mucizelerini ferdî ve nev’î olmak üzere iki sınıfa ayırabiliriz. Mesela, ağaçlarla alakalı mucizelere nev’î, bir ağaçla alakalı mucizeye ise ferdî mucize denir. Ağaç nev’i üzerinde olmuş onlarca mu’cize haberi bu mu’cize nev’ini kuvvetli ve sağlam bir tevatür derecesine çıkarır.

Lakin bu onlarca ağaç mucizesinden birisinin senedi zayıf olabilir ya da tevatür derecesinde olmayabilir. Bu tür içinden bir ferdin zayıf olması, türün sıhhatine zarar vermez. Mucizeler nev’ olarak mütevatir iken, aynı nevin cüzlerinden ve parçalarından bazıları mütevatir olmayabilir. Parçaların senedine bakıp türü zayıf göstermek kabil değildir. Nasıl ki, zayıf ipler bir araya geldiği zaman kuvvetli ve kopmaz bir halat haline geliyorsa, ağaçlarla ilgili zayıf senetli mucizeler de bir araya geldiği zaman mütevatir bir tür mu’cizesine dönüşebilir ve dönüşmüştür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...