"Evet, mu’cizât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) yüz tevatür kuvvetinde bir kat’iyeti vardır." cümlesi ile "...Onun râvisi bir iki olur, hükmün râvisi on yirmi olur." cümlesini nasıl tevfik edebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tevatür (Mütevatir) Haber: Bir hadise ya da vakıa üzerinde birden çok insanın, o hadise ya da vakıanın olduğuna dair şahitlikte bulunması demektir. Hadis ilminde ise Peygamber Efendimiz (asm)'in mucize ya da hadisini en az üç sahabenin bir sonraki nesle nakletmesi demektir. Fıkıhta içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemâate dayanan kuvvetli haber, ferdî olmayıp cemaate ait olan sağlam haber manasına geliyor.

Manevi tevatür, olaya şahitlik edenlerin bir kısmının rivayetini diğer bir kısmının susmak yolu ile teyit etmelerine deniyor.

Mesela Peygamber Efendimiz (asm)'in bir mucizesine yüz kişi şahit oldu. Bu şahit olanlardan on tanesi bu mucizeyi şahit olmayanlara nakledip rivayet ediyor, diğer doksan kişi ise bu nakledilişe itiraz etmeyip sukut ediyor. Bu sukut o on kişiyi manen onaylamak ve desteklemek demektir. Şayet bu on kişi vakaya zıt bir şey ilave etseler, diğer doksan kişi sukut etmeyip itiraz edecekler.

İşte bu rivayet ve nakil zahirde on kişi olsa bile,manen yüz kişilik bir rivayet ve nakil kuvvetindedir ki bu tevatüre muzaaf tevatür nazarı ile bakabiliriz.

Mucizelerin tevatür kuvvetinde bir kesinliğe sahip olması zahiri ve senet noktasından değil manevi ve sukut-u ikrar noktasından bir kuvvettir. Dolayısı ile mucizeler hüküm bildiren hadislere nispetle zahiri açıdan ve senet noktasından her ne kadar zayıf olsa da manevi tevatür noktasından gayet kuvvetli ve mütevatirdir. Bu inceliği hesaba katarsak iki cümle arasını tevfik etmiş oluruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...