Su ve taam mucizelerinde neden Efendimiz mevcut bir miktar su ve taam kullanıyor? Mucize olduğuna göre, neden yoktan ortaya konmuyor, bunun hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada şöyle bir incelik olduğu kanaatindeyiz; mucize dahi olsa, yine bir sebep, bir gayret istemektedir. Cenab-ı Hak bize ikramda bulunacaksa, dünyanın şartları gereği yine bir sebebe müracaat etmemizi istemektedir. Çünkü dünya darü’l-hikmettir. Normal şartlarda sebepsiz vermeyen Allah, mucize olsa dahi, yine de ufak bir sebep ve gayretin olması gerektiğini öğretmektedir. Bununla da inanmak istemeyen kişilere de böylece bahane açılmış oluyor.

"Mucize, dava-i nübüvvetin ispatı için, münkirleri ikna etmek içindir, icbar için değildir. Öyle ise, dava-i nübüvveti işitenler için, ikna edecek bir derecede mu'cize göstermek lazımdır. Sair taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle izhar etmek, Hakîm-i Zülcelâlin hikmetine münafi olduğu gibi, sırr-ı teklife dahi muhaliftir. Çünkü 'Akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak' sırr-ı teklif iktiza ediyor." (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Şakk-ı Kamer Ucizesine Dair)

"Şu mucize-i taamiye ve mucize-i mâiye ise, mucizeden ziyade bir keramettir; belki kerametten ziyade bir ikramdır; belki ikramdan ziyade, ihtiyaca binaen bir ziyafet-i Rahmâniyedir. Onun için, çendan dava-yı nübüvvete delildir ve mucizedir; fakat asıl maksat, ordu aç kalmış, bir çekirdekten bin batman hurmayı halk ettiği gibi, Cenâb-ı Hak, hazine-i gaybdan bir sâ' taamdan bin adama ziyafet veriyor."

"Hem susuz kalmış mücahid bir orduya, kumandan-ı azamın parmaklarından ab-ı kevser gibi su akıttırıp içiriyor." (bk. age.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

MtK

"Şu mucize-i taamiye ve mucize-i mâiye ise, mucizeden ziyade bir keramettir; belki kerametten ziyade bir ikramdır; belki ikramdan ziyade, ihtiyaca binaen bir ziyafet-i Rahmâniyedir. Burada ki keramet bir geçiş olarak mı zikrediliyor? Yani mucize, keramet, ikram, ziyafet-i Rahmaniye... Yoksa Peygamberlerden zuhur edenler mucize olmakla beraber, olan hallere durumuna göre keramet te denilir mi? Mucize Peygamberlerden (Aleyhimüsselam) keramet velilerden izn-i İlahiyle zuhur etmiyormu?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Mucizenin ana gayesi ispat-ı nübüvvettir. Su ve yemek mucizeleride bir mucizedir lakin burada ispattan ziyade ikram ön plana çıkdığı için ikram anlamında keramet deniliyor yoksa keramet malum anlamı ile mucizye yerine geçmez. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...