"Rivayetler, mucizat-ı maiyeyi haber vermişler. Baştaki yedi misal, manevi tevatür gibi kati ve kuvvetlidirler..." cümlesinin bilhassa "mucize-i maiye" ifadesinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tevatür (Mütevatir) Haber: Bir hadise ya da vakıa üzerinde birden çok insanın, o hadise ya da vakıanın olduğuna dair şahitlikte bulunması demektir. Hadis ilminde ise Peygamber Efendimiz (asm)'in mucize ya da hadisini en az üç sahabenin bir sonraki nesle nakletmesi demektir.

Peygamber Efendimiz (a.s.m)'ın mucizelerini ferdî ve nevî olmak üzere iki sınıfa ayırabiliriz. Mesela, ağaçlarla alakalı mucizelere nevî, bir ağaçla alakalı mucizeye ise ferdî mucize denir. Ağaç nevi üzerinde olmuş onlarca mucize haberi bu mucize nevini kuvvetli ve sağlam bir tevatür derecesine çıkarır. Lakin bu onlarca ağaç mucizesinden birisinin senedi zayıf olabilir ya da tevatür derecesinde olmayabilir. Bu nev içinden bir ferdin zayıf olması nevin sağlamlığına zarar vermez. Mucizeler nev olarak mütevatir iken, aynı nev’in cüzleri ve parçaları mütevatir olmayabilir.

Mucizat-ı Maiye ise, su hususunda meydana gelen mucizeler demektir.

Parçaların senedine bakıp cinsini zayıf göstermek kabil değildir. Nasıl zayıf ipler bir araya geldiği zaman kuvvetli ve kopmaz bir halat haline geliyorsa, ağaçlar üstünde gösterilen zayıf senetli mucizeler de bir araya geldiği zaman mütevatir bir mucizeye dönüşebilir ve dönüşmüştür. Bu manayı su hususunda gösterilen mucizelere de tatbik edebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ebulaşeyh
Selam aleyküm (Dokuzuncu misal)dikkatli bir şekilde okunursa zaten mu’cize-i sahâbiye ifadesinin manası ortaya çıkıyor . Tevatür (Mütevatir) kelimelerinin anlamı lukatta mevcut fakat mu'cize-i sahâbiye kelimesini lukata bulamazsınız.( mu'cize-i sahâbiye) kelime manası (bulut mucizesi)demektir. Selam ve duaile
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...