On Birinci İşaret taş ve dağ taifesi ile alakalı olmasına rağmen, Birinci Misali taam misali olmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Onuncu İşaret, nasıl ki şecer taifesindeki mu’cize-i Nebeviyeyi gösterdi. On Birinci İşaret dahi, cemadatta, taş ve dağ taifesinin Mucize-i Nebeviyeyi gösterdiklerine işaret edecek. İşte, biz de o çok kesretli misallerinden yedi sekiz misali zikredeceğiz." (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Birinci İşaret)

Bu işarette cemadatın (cansızlar) Allah'ı zahir ve açık bir şekilde tesbih ettikleri misaller veriliyor. Taam da camid (cansız) olması münasebetiyle, misal verilmiştir. Yani bir kap yemeğin 100-200 kişiye yetmesi gibi mucizeler, yemeğin kendisiyle ilgili olup burada bulunması uygun olmayabilir. Lakin burada camid olan yemek parçalarının tesbih etmelerinin, bir mucize şeklinde olduğu beyan edilmektedir. Makamları farklıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...