"O malûm talebesine gönderilen mektubun bir parçasıdır." cümlesindeki "malum talebe" kimdir, bazen varisim ifadesini de kullanıyor Üstad, konu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu talebe ve "varisim" hitabına mazhar olan zât, Bediüzzaman Hazretlerinin ilk talebelerinden olan İbrahim Hulusi Yahyagil'dir.

"Nur risalelerinin ilk talebesi, ilk muhatabı olmuştu. Çok değerli-mühim suallerle Mektubat eserinin yazılmasına da sebeb olmuştu."(1)

Yine Üstad Hazrerleri bir mektubunda şöyle buyurur: "Ben Isparta'dan mecburi ikamet için Barla'ya sevkedilirken, daha motorda iken, Barla'da ben sizi gördüm ve bana gösterildiniz."

Başka bir hatıra;

"Mesleki askeriyeden bu hizmete girecekler ve hırzı can edecekler çıkacaktır. Sen bunların birincilerinden oldun. Allaha şükret!"(2)

Varisim ifadesinden başka bir maksat; bu eserleri, Hulusi Ağabey kendi malı gibi bildiğinden dolayı, bunları neşretmekle vazifeli kılındığıdır.

Üstad eserlerinde sürekli olarak nazarları şahs-ı maneviye çevirir. Nur mesleğinde tarikatlarda olduğu gibi bir halife söz konusu değildir. Şu var ki, Üstadımız eserlerinin neşri konusunda belli talebelerini varis bırakmıştır. Bunlar da bir kişi değil, bir heyettirler.

Üstad Kastamonu Lahikası'nda şöyle buyurur:

“Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı mânevîsi 'Ferid' makamına mazhar oldukları için,.."(3)

Ferid makamı ise gavsiyetlekutbiyeti birlikte temsil etmektedir. Üstad'ın bu mânada tek bir vekili olmadığı, vekilin ancak şahs-ı manevî olabileceği yukarıdaki ifadelerden açıkça anlaşılır. “Zaman şahs-ı manevî zamanıdır” diye defalarca yazan ve ders veren, vefatında kimseyi tek olarak yerine vekil bırakmayan bir Üstad'a müstakil bir vekil aramaya kalkışmanın doğru olmayacağı kanaatindeyiz.

Dipnotlar:

(1) bk. Son Şahitler, I/318.

(2) bk. age.

(3) bk. Kastamonu Lahikası, (120. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
soru metinleri olmaması soru mektuplarının bulunmamasını merak etmiştim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Elhasıl: İman muhabbeti, İslâmiyet uhuvveti istilzam eder.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...