Üçüncü Mektup, neden "Hamisen"den başlıyor; öncesi var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehemmiyetine binâen "Hamisen"den itibaren Mektûbat'a alınmış; daha sonra baş kısmı Barla Lâhikası'nda şöyle neşredilmiş:

"Aziz kardeşim ve sevgili arkadaşım,

"Şimdi yüz tabakalık fıtrî bir sarayın, en yukarı menzilinde bulunuyorum. Sen de mânen burada hazır ol. Bir parça sohbet edip konuşacağız. İşte kardeşim,"

"Evvelâ: Evvelki mektubumda, bütün Sözlere dair sual etmiştim ki: İçlerinde cerh edilecek hakikatler var mı? Veyahut avâma izharı muzır şeyler bulunuyor mu? Yoksa yalnız Otuz İkinci Söz'ün Üçüncü Maksadı için değildi."

(...)

"Rabian: Kardeşimiz Abdülmecid’e bir mektupla bazı Sözleri gönderiyorum. Sen gayet emniyetli bir tarzda postaya ver. Adres: 'Ergani-i Osmaniyede esnaftan Vanlı Şehabeddin Efendi vasıtasıyla Vanlı Abdülmecid Efendiye.' Bu adresi yeni hurufla mektuba ve emanete yazınız."(1)

(1) bk. Barla Lahikası, (215. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...