"O nuranî burhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenâhın icmâ ve tevatürüyle teyid ediliyor." cümlesindeki "iki cenah" ifadesinden ne anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki iki cenahtan birisi, mazi, yani nübüvvetten önceki semavi kitaplar ve nebilerin Peygamber Efendimiz (asm)'in geleceğine olan işaret ve beşaretleridir. Evet,

“... Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semâviyenin yüzler işârâtı (HAŞİYE) ve irhâsâtın binler rumuzâtı ve hâtiflerin meşhur beşârâtı ve kâhinlerin mütevatir şehâdâtı ve şakk-ı kamer gibi binler mu’cizâtının delâlâtı ve ...

"HAŞİYE: Hüseyin-i Cisrî Risale-i Hamidiye'sinde yüz on dört işârâtı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihat varmış."(1)

mazi cenahını teşkil ediyor.

İkinci cenah ise, istikbali, yani nübüvvetten sonraki dönemi içine alıyor. Başta sahabeler ve onların izinden giden milyonlarca evliya ve asfiya, bu cenahın delilleri ve şahitleridirler. Risale-i Nurlar bu cenahtaki delillerden sadece bir tanesidir.

Tevatür, burada delil ve şahitlerin bir noktadaki ittifakını ifade eden bir terimdir. Mazi ve istikbalin ayrım noktası ise nübüvvetin başlangıcıdır.

(1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...