"O nuranî burhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenâhın icmâ ve tevatürüyle teyid ediliyor." cümlesindeki "iki cenah" ifadesinden ne anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki iki cenahtan birisi, mazi, yani nübüvvetten önceki semavî kitapların ve nebilerin Peygamber Efendimizin (asm) geleceğine olan işaret ve beşaretleridir.

"... Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semâviyenin yüzler işârâtı(HAŞİYE) ve irhâsâtın binler rumuzâtı ve hâtiflerin meşhur beşârâtı ve kâhinlerin mütevatir şehâdâtı ve şakk-ı kamer gibi binler mu’cizâtının delâlâtı ve ..."

"HAŞİYE: Hüseyin-i Cisrî Risale-i Hamidiye'sinde yüz on dört işârâtı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihat varmış."(1)

İkinci cenah ise, istikbali, yani nübüvvetten sonraki dönemi içine alıyor. Başta sahabeler ve onların izinden giden milyonlarca evliya ve asfiya, bu cenahın delilleri ve şahitleridirler. Bu cenahtaki delillerden biri de Risale-i Nur Külliyatı'dır.

Tevatür, burada delil ve şahitlerin bir noktadaki ittifakını ifade etmektedir.

Istılah olarak tavatür şöyle tarif edilmiştir: Yalan üzerine ittifak etmeleri imkânsız olan bir cemaatin bir meselede ittifak etmeleri.

1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...