Ölümün "adem, idam, fena, hiçlik, failsiz bir inkıraz" olmayıp "hizmetten terhis ve tahvil-i mekân ve tebdil-i beden ve vazifeden paydos ve haps-i bedenden azad etmek" olduğunu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eşya henüz yaratılmadan ilahi ilimde mevcut idiler. Yaratılıp tekrar ölümü tatmaları hâlinde de mutlak manada yokluğa gitmeyeceklerdir ve daire-i ilimde varlıkları devam edecektir.

"Hem adem-i mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilm-i muhit var. Hem daire-i ilm-i İlâhînin harici yok ki, bir şey ona atılsın." (Mektubat, On Beşinci Mektup)

Zaten ruh baki olduğundan insan için yok olmak söz konusu değildir. İnsanı dünyaya getiren Allah, ona ölümü tattırdığında ruhunu bedeninde muvakkaten ayıracak ve berzah âleminde hayatı devam edecektir. Haşre çıkma safhasında ruhlar yine bedenlerine kavuşacaklar, cennetteki lezzetler ve cehennemdeki azaplar ruh ile bedene birlikte tattırılacaktır. İnsanın ölmesi bir binanın zelzele ile yıkılıp inkıraz bulması gibi değil, sökülüp daha güzel bir şekilde yeniden inşa edilmesi tarzında olacaktır.

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım.” (Zariyat, 51/56)

hükmüne iradeleriyle tabi olup, hayatlarını iman, takva, salih amel ve güzel ahlak dairesinde geçiren insanlar, ölüm ile bu hizmetten terhis edilecek, başka bir âleme göçecekler, bedenleri tebdil edilerek ahiret âlemine münasip şekilde yeniden yaratılacak, böylece beden hapsinden kurtulan mümin ruhlar kabir âleminde hadis-i şerifin müjdelediği gibi “Cennet bahçelerinden bir bahçe”ye (bk. Tirmizî, Kıyamet, 26; el-Akidetu’t-Tahaviye,1/169; ...) kavuşacaklardır. Cennete bedenleriyle birlikte gireceklerse de ruhları bedende hapsolmayacak, diledikleri yere bir anda varacaklar, diledikleri işleri zahmetsiz göreceklerdir. Bunun iki kaynağı vardır. Birisi ahiretin kudret dünyası olması, ikincisi de ehl-i cennetin ruhlarının bedenlerine galip olmasıdır.

“Her nefis ölümü tadacaktır...” (Enbiya, 21/35).

Tatma ifadesi hem ömrün kısalığına hem de devama işarettir. Bir başka âlemde başka şeyler tadılacak demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...