Block title
Block content

On Altıncı Lem'a Birinci Suali açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki birinci soruda veli bir zat kadere bakıp demiş,

"Ehl-i sünnet bu yıl içinde büyük bir galibiyet ve fetihte bulunacak."

ama dediği gibi çıkmamış. Üstad Hazretleri bu veli zatın neden isabet edemediğini Levh-i Mahv-ı İspat ile izah ediyor. Onun velayeti üstündeki şaibeleri kaldırmak için kaderin ince bir meselesini izah ve şerh ediyor, şöyle ki:

Levh: Eşya ve mevcudatın zaman nehrine girmesi demektir. Yani Allah’ın ilminde plan ve proje olarak ve ilmi bir vücut ile bekleyen mevcudatın zaman ve mekan boyutuna intikal edip görünmesi ve varlık kazanması demektir.

Mahv: Zaman sahnesine çıkan eşyanın ve mevcudatın ölüm ve zeval ile tekrar zaman sahnesinden çekilip gitmesi demektir.

İspat: Zaman sahnesine çıkmak için sırada bekleyen eşyanın tekrar zaman sahnesine çıkıp manasını göstermesi anlamındadır. Allah’ın ilminde varlık sahnesine çıkmayı bekleyen diğer mevcudat plan ve projeleridir.

Üstad Hazretlerinin ifadesi ile eşya önce levh ediyor, yani varlık sahasına çıkıyor görünüyor, sonra mahv oluyor yani zeval ve ölüm ile varlık sahnesinden çekiliyor; sonra yine başka mahluk ve eşya o gidenlerin ardından varlık sahnesine giriyor, buna da ispat deniyor.

Zaman şeridi yazar bozar bir tahta hükmünde olduğu için yazılar ve mukadderat son hali ile yazılı değildir, şart ve meşrut kuralı vardır. Yani Allah der "Şu şartı yaparsa ben de ona şöyle muamele ederim." der.

Mesela Allah bir kulunun ömrünü sağlığına dikkat etmek kaydı ile seksen yıl tahsis eder, ama o kul sağlığına dikkat etmez ve Allah da Levh-i Mahv İspata yazmış olduğu seksen yılı siler onu elli yıla çevirir. Ama insanın ömrüne dair bu son hali şartları ile beraber Levh-i Mahfuzda vardır, burada bir değişme olmaz. Yani Allah zaten onun sağlığına dikkat etmeyip ömrünü elli yıla düşüreceğini ezeli ilmi ile biliyordu.

Üstad Hazretleri bu hakikate bahsi geçen yerin devamında şöylece işaret ediyor:

"İşte bu sırra binaen, geçen Ramazan-ı Şerifte ve Kurban Bayramında ve daha başka vakitlerde, istihraca binaen veya keşfiyat nev'inden verilen haberler, muallâk oldukları şerâiti bulamadıkları için vukua gelmemişler ve haber verenleri tekzip etmiyorlar. Çünkü mukadder imiş, fakat şartı gelmeden o da vukua gelmemiş."

"Evet, Ramazan-ı Şerifte bid'aların ref'ine Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle hâlis duası bir şart ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef camilere Ramazan-ı Şerifte bid'alar girdiğinden, duaların kabulüne sed çekip ferec gelmedi. Nasıl ki, sabık hadisin sırrıyla, sadaka belâyı ref' eder; ekseriyetin hâlis duası dahi ferec-i umumîyi cezb eder. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden, fütuhat da verilmedi."(1)

(1) bk. Lem'alar, On Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Altıncı Lem'a | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4384 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

fulya tuncel
Ustad"ecel tegayyur etmez"diyor, oyle ise 80 sene omur verdigi birinin cuzi ihtiyarisi ile yaptigi fiilerle nasil 50 sene olur? Ecel dua ile degisebilirmi,Cenabi Hakkin kulli iradesine bagli deil mi olum? Dogum gibi; sadaka omru uzatir dan kasit omur suresinin uzamasi mi, zamanin bereketlenmesi mi? Simdiden tesekkurler?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
acizim
On altıncı lema birinci sual de ; Nihayet gün batışına vardı ve güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşmede gurub ettiğini gördü. ( kehf 18:86) ayetinin açıklaması yapılıyor. Siz ise levh mahv ispat açıklaması yapmışsınız yanlış anlaşılma ya da yerleştirme olmuş herhalde. kontrol edermisiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Allah'ın ilmini temsil eden kaderde bir değişiklik olmaz hadise orada son hali ile bulunur bizim burada bahsettiğimiz kader değil kederin bir alt birimi olan levh-i mahv-ı ispattır. Yani kederde kişinin ömrünü su-i istimal ile seksenden elliye düşüreceği yazılı idi bu açıdan bakarsak ecelin bir olmasında ve ne zaman olacağı konusunda bir değişme bulunmuyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

On Altıncı Lemanın ilk sorusunun linki: 

http://www.sorularlarisale.com/kulliyat/176/on_altinci_lema.html

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...