On Altıncı Mektub'un Zeyli'nde anlatılmak istenen husus nedir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

O zamanın despot idarecileri Üstad'ı siyasi ve içtimai açıdan bir tehlike, bir rakip olarak algılayıp, haksız bir şekilde baskı ve zulümlerle sindirmeye çalışıyorlar. Üstadı, mutlak bir tecrit ile insanlarla görüşmesine engel oluyorlar. Baskı ve zulümlerine gerekçe olarak da Üstad'ın şahsının elli bin asker kuvvetinde olmasını gösteriyorlar.

Üstat bu ahmak idarecilere cevaben;

"Ben değil elli bin asker kuvveti, bir asker kadar bile kuvvetim yok."

diyor. Zira yetmiş yaşlarında, akraba ve dostlarından tecrit edilmiş, hasta ve çaresiz bir adam kime ne zarar verebilir. "Kapıma bir asker koysalar, benimle baş edebilir." diye, maddi kuvvet açısından gayet ve zayıf ve kuvvetsiz olduğunu beyan ediyor.

İkinci olarak Üstat;

"Şayet korkunuz fikir ve mesleğimden ise, yanılmışsınız. Değil elli bin asker, elli milyon asker kuvvetindeyim."

diyor. Yani benim Kur'an'dan aldığım hakikat dersleri öyle bir kuvvetli ki sizin maddi gücünüz ve maddi ordularınız bu hakikat karşısında hiçbir halt edemez. Bu noktadan değil siz, bütün Avrupa fen ve felsefesi ile karşıma çıksa, hepsini Allah’ın izni ile yerle bir ederim. Bütün fikirlerini çürütürüm. Bu hususta benimle baş edemezsiniz, diyerek onlara meydan okuyor. İslam ve imanın izzetini o zındık despotlara karşı gösteriyor.

Dünya tarihinde kaba ve maddi kuvvetler en fazla elli atmış yıl idare edebilmiştir. Ama kalbe ve gönüllere hitap eden fikirler ilelebet devam etmişlerdir. Üstat, "Belki benim maddi bir gücüm yok, ama fikir gücüm sizin saltanat ve siyasetinizden daha güçlü ve kalıcıdır." diyor.

Şimdi Said Nursi’nin eser ve fikirleri dünyaya yayılmış ve yayılıyor iken, Üstad'a baskı ve zulüm yapan dinsiz komiteler, toprak altında ateşteler ve isimleri de tarihin çöp sepetinde unutulmaya mahkum olmuşlardır. Zorbalık ve kaba kuvvet ile fikirler sönmez, hakikatler pes etmez.

İlgili kısmı okumak için tıklayınız:

Mektubat, Altıncı Mektup'un Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...