"Zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp..." Burada incir misali veriliyor, ama bütün ağaçlarda bu böyle değil midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Çünkü, hayat-ı içtimaiye ve ticariye ve tenviriye ve gıda-yı insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi; incirin hilkati, zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp derc etmek gibi bir harika mucize-i kudreti gösterdiği gibi, taamında, menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menâfiindeki nimet-i İlâhiyeyi kasemle hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı iman ve amel-i salihe çıkarmak ve esfel-i sâfilîne düşürmemek için bir ders veriyor."(1)

Ağacın çekirdeği, ağacın bütün teşekkülat kanununu ve yapısını içinde saklayan bir kitap ve bir mecmua gibidir. Toprakta çatlayıp büyüyen çekirdek ağaç oluyor, ağaç küçültüldüğünde ise çekirdek oluyor. Çekirdek ile ağaç arasında böyle muazzam ve muhteşem bir münasebet bulunuyor. Bu Allah’ın kâinatta küllî bir kaidesi olarak işliyor. Kur’an, üslub olarak akıl ile idrak edilmesi mümkün olmayan bu küllî kanunları, küçük ve müşahhas misallerle akla yaklaştırıyor.

İncir çekirdeği, incir ağacının müşahhas bir kader defteridir. İncir ağacının bütün planı, hususiyetleri, incir çekirdeğinin içinde ince bir program ile tanzim edilip yazılmıştır. Bütün ağaçların ve bitkilerin çekirdek ve tohumları, bütün canlıların nutfeleri de böyledir. Yani bir cihetle kendi türlerinin ve fertlerinin birer kader defteri ve fihristesi hükmündedirler. İncir çekirdeği bu küllî kanunun cüz’î bir misali ve temsili oluyor.

Yani incir hem ayet tarafından hem de yaratılış bakımından ayrı bir imtiyaz içinde olduğu için, diğer meyvelere takdim edilmiştir. Yoksa diğer çekirdek ve ağaçlar da aynı şekilde İlahî kudretin bir harikasıdırlar. İncirin takdim edilmiş olması, diğerlerinin ehemmiyetsiz olduğu mânasına gelmiyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...