On Birinci Söz'de bulunan hayatın gayesi, mahiyeti, sûreti bölümlerinin, Kur'an ayetlerinden mehazları var mıdır; hangi ayetlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On Birinci Söz'ün ilham kaynağı olan ayet-i kerime:

"Yemin olsun Güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve insana ve onu intizamla yaratana; sonra da ona kötülüğü bildirip ondan sakınmayı ilham edene. Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran da hüsrana düşmüştür." (Şems, 91/1-10)

Ve bir hadis-i kudsî:

"Ben göklere ve yere sığmam, fakat mümin kulumun kalbine sığarım."(1)

On Birinci Söz bu âyet-i kerimenin ve kudsî hadîsin bir nevi tefsiri hükmündedir. Zaten dokuz emirde dikkat çekilen temel husus; insanın o yüksek istidâdı ile ibadet ve tefekküre teveccüh etmesidir.

Bu hususta en meşhur âyet:

"Cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zâriyât, 51/56)

Ayrıca tefekkürü emreden âyetlerden sadece birkaçını takdim edelim:

1. "Düşünen bir topluluk için ..." (Bakara, 2/164.)

2. "Aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır ..." (Al-i İmran, 3/190)

3. "Anlayıp öğrenmek isteyen bir topluluk için ..." (Bakara, 2/230)

(1) bk. Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2/165; İmam-ı Gazâlî, İhyâ-u Ulûmüddîn, 3/14.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...