Zülcenaheyn olan Üstad kimdir ve bu vasıf ne manaya geliyor? Diğer üstadlarda bu vasıf bulunuyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kelime-i şehadet getirirken, önce “Allah’tan başka İlâh (hak Ma’bud) olmadığını,” onun akabinde de “Hz. Muhammed’in (asm.) Allah’ın kulu ve resulü olduğunu” ifade ederiz.

“Zülcenaheyn; iki kanat sahibi” demek olup, Peygamber Efendimizin (asm.) hem kul hem de resul olma cihetlerini birlikte ifade etmektedir.

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm), Allah’ın bütün insanlık âlemine rehber şahsiyet olmak üzere yarattığı ve en güzel şekilde terbiye ettiği en mükemmel kuldur (abdiyet).

Ve bu mükemmel kul, Allah’ı bütün insanlara tanıtmakla ve O’nun emir ve yasaklarını öğretmekle vazifelendirilmiştir (risalet).

Onun bu iki farklı cenahı Üstad'ın şu cümlesinde çok güzel ifade edilmiştir.

“… O zât, ubudiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı İlahînin kesret tabakatına memurudur.”(1)

Ayrıca, Peygamber Efendimiz (asm) sadece insanların değil cinlerin de peygamberidir. Bu cihetiyle kendisine “Resulü’s-sekaleyn” denilmiştir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...