Block title
Block content

On Dördüncü Söz'de geçen, irade-i külliye ile ihtiyar-ı eam ve hakimiyeti neviyye ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İrade-i Külliye, ya da külli irade; Allah’ın sonsuz irade sıfatının bir ifadesidir. Bütün mevcudat ve eşya her hali ve vasfı ile bu sonsuz irade sıfatının bir tercihi, bir seçimi sonucu vücut bulmuştur. Bu yüzden Allah’ın iradesinin hükmetmediği veya tecelli etmediği bir mevcut ve eşya yoktur. Her türlü mahlukat Allah’ın iradesinin taht-ı tecellisindedir.

İhtiyar-ı amm da aynı manaya gelir. Yani Allah’ın sonsuz irade sıfatı bir eşya, ya da bir cüze münhasır değildir. Sadece bunlarda tecelli etmez. Bütün mevcudatı ve eşyayı tecelli kapsamına alır demektir.

Allah, irade etmeden, yaprak dahi kımıldayamaz. Kainatta her şey onun seçim ve istemesi ile hareket eder. Onun tercih ve istemesinin dışında hiçbir şey gerçekleşemez. Allah’ın iradesi bütün kainatta ve mevcudatta mutlak hakimdir ve hükümran sahibidir.   

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...