On İkinci Söz'ün başında yer alan ayetin, bu sözde işlenen konularla ilgisi hususunda neler söyleyebilirsiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu söze konu olan ayet-i kerimenin meali şöyledir:

“(Allah) hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona pek çok hayır verilmiştir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.” (Bakara, 2/269)

Hikmet kelimesi, “gaye, fayda, sır,” “men-i fesat ve celb-i salah” “amelle beraber ilim,” “ahlak-ı İlâhîye ile tahalluk,” “aklın ifrat ve tefritten azade olan istikamet hali” gibi manalara gelir.

Bu söz, mezkûr ayetin ders verdiği bazı hakikatlerin bir manevî tefsiri mahiyetindedir.

Bu sözde, öncelikle kâinat kitabını nasıl okumamız ve bu âlemde cereyan eden hadisatı nasıl değerlendirmemiz gerektiği ders verilir.

Daha sonra, insanın şahsi hayatını ve toplum hayatını hikmetle yürütmesinin esasları üzerinde durulur. İnsan bunu başardığı takdirde hikmet ehli olur ve bu dünya hayatından gerçek ve kâmil manada istifade eder. Kendinin gayesiz, başıboş bir varlık olmadığını dikkate alarak, bütün ömrünü yaratılış gayesine uygun olarak geçirir. Rıza dairesinde yaşar, haramlardan uzak kalır.

Ayrıca, fıtraten medeni olan insan, diğer insanlarla karşılıklı birçok ilişkiler içinde bulunacağından, bu ilişkileri hikmet ve adalet esaslarına göre nasıl yürüteceği ders verilir. Kur’an'ın hikmetine uymayıp felsefeye tabi olanlarda bu faydalı düsturlar yerine hangi zararlı esasların geleceği anlatılır.

Son olarak da, bir ismi Kur’an-ı Hakîm olan İlâhî fermanın diğer kelamlardan üstünlüğü işlenir. Burada, Kur’an şakirtlerinin “hikmet ehli olma” noktasında en büyük kaynağa sahip olduklarına bir işaret vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...