Block title
Block content

Onaltıncı Söz'ün İkinci Şua'ını izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada asıl konu, Allah’ın kudretinde ve yaratmasında bir zorluk, bir meşakkatin olmadığıdır. Buna şahit ise gözümüz önünde cereyan eden icat ve yaratmalarıdır. Üstat burada kainat levhasını göstererek, Allah’ın kudreti nazarında her şeyin kolay ve eşit olduğunu gösteriyor.

Allah’ın yaratmasının iki yönü nazara veriliyor. Birinci yönünde eşyanın modelsiz ve örneksiz, yoktan ve hiçten yaratılması nazara veriliyor. İkinci yönünde ise bir örnek ve modelin vücuda çıktıktan sonra, mislinin yaratılması nazara veriliyor.

İnsanların zihni kayıtlı ve acizlik ve fakirlik gibi noksan sıfatlarla kuşatılmış olduğu için, sonsuz kudret karşısında her yaratmanın eşit olduğu manası tam idrak edilemiyor. Yani Allah’ın sonsuz kudretini kendi cüzi ve arızalı kudreti ile mukayese ediyor. İnsan için bir şeyin ilk yapılışı daima zor ve meşakkatlidir. Sonraki işlerde ve icraatlarda ise uzmanlık ve el çabukluğu gibi melekelerin kazanılması sayesinde işler biraz daha kolay ve hızlı olur. İşte insan bu eksik ve kusurlu hali Allah hakkında da tasavvur ettiği için, Allah’ın kudretini anlamakta zorlanıyor.

Üstat, terzi örneği ile insanın bu arızalı bakış açısına ayar çekiyor. İnsanlar da bile ilk modelden sonraki modeller ilk modele nispeten daha  kolay ve suhuletli oluyor. Hatta insan vücudu makineleşip seri üretim gibi sürat kazanıyor. Halbuki Allah, zaman ve mekan kavramının kayıtlarından münezzeh ve müberra olduğu için, onun kudretinde gelişme ve terakki diye bir şey olamaz. Kudreti mutlak kemalde olduğu için, hiçten var etmekteki kolaylık ile var olanın iade ve mislinin yaratılmasındaki kolaylık aynıdır.

Üstat terzi örneğini akıl, somut misallerle yatışsın ve meseleyi anlamaya vasıta olsun diye veriyor. Yoksa, Allah’ın yaratma ve kudretinde derece ve gelişim söz konusu değildir.

Ayetlerden birisi, eşyanın ilk yaratılıştaki mükemmel sanat ve hikmetini gösteriyor. Diğer ayet ise, ilk yaratılan sanat ve eşyanın tekrar iadesinin, Allah’ın kudreti karşısında ne kadar suhuletli ve süratli olduğunu gösteriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...