"Ondan evvel, zamanına pek yakın, yalnız yedi Muhammed ismi var, başka yoktur. O yedi adamın hiçbir cihetle 'Muslih-i Emin' tabirine liyakatleri yoktur." Muhammed ismi ilk olarak Peygamberimize verilmemiş, öyle mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhammed ismi; birçok defalar hamd u sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş; birçok güzel huylara sahip mânalarına gelmektedir.

Muhammed; Hz. Peygamber (asm)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, Allah ve kulları övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir.

Peygamber Efendimizin (asm) dedelerinde bu isim kullanılmamıştır. Ancak o dönemde bu ismi kullanan başka insanlar olmuştur. Yani Muhammed ismi ilk olarak ve sadece Peygamber Efendimize (asm) konulmuş diye bir kaide bulunmuyor.

Üstad Hazretleri bu ifadeleri ile bu hakikate işaret etmiş oluyor. Ama bu isme hakkı ile liyakati olan tek insan Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)'dir denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...