Bakara Sûresindeki "zamirin ism-i zahire tercihi" ile ilgili manalar, Muhammed Sûresi ikinci ayetle nasıl örtüşebilir, orada hem ism-i zahir hem de "ala" tercih edilmiş. Buradaki makam farkı nedir?

Soru Detayı

Bakara suresi 4. âyet tefsiri için İşarat-ul İcaz'da "zamanin ism-i zahire tercihi" ileyke'nin aleyke'ye tercihi" üzerinden mana istihracları geçiyor. Halbuki Muhammed suresi 2. ayette " ﻭَﺍٰﻣَﻨُﻮﺍ ﺑِﻤَﺎ ﻧُﺰِّﻝَ ﻋَﻠٰﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ" geçiyor. Hem ism-i zahir tercih edilmiş hem ala tercih edilmiş. Bu fark; iki süre arasındaki nasıl bir makam farkından ileri geliyor?

Soru metnindeki hataları düzelterek cevap vermeye çalışalım, şöyle ki:

Bakara suresi 4. âyet tefsiri için İşarat-ul İcaz'da zamirin ism-i zahire tercihi;   ﻋَﻠَﻴْﻚَ ye bedel ﺍِﻟَﻴْﻚَ ‘nin zikri üzerinden mana istihracları geçiyor. Halbuki Muhammed (a.s.m.) Sûresi 2. ayette " ﻭَﺍٰﻣَﻨُﻮﺍ ﺑِﻤَﺎ ﻧُﺰِّﻝَ ﻋَﻠٰﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ" geçiyor. Hem ism-i zahir tercih edilmiş hem ala tercih edilmiş. Bu fark; iki süre arasındaki nasıl bir makam farkından ileri geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bakara sûresinin başından itibaren ana mevzu Kur’an’ın medhi ile alakalıdır. Yani Kur’an, medhini Allah’ın kelamı olmasından almıştır. Resulullah (a.s.m) muhatabtır. Bu sebeple Risalete zamir ile işaret edilmiştir.

Muhammed sûresinin başında ise, Kur’an’ın hak olduğundan bahsedilir. Hak olmasına delalet etmesi cihetinden Peygamberimiz (asm)'in ismi tasrih edilerek, nazarı o Zat'a (a.s.m) tevcih etmiştir. Yani âdeta Kur’an’ın hak olmasına kaynak için Resulullah'ın (asm) zatı yeterli bir delil olarak gösterilmiştir.

Bakara sûresindeki "ileyke" Hz. Peygamber (a.s.m) ile Hz.Cebrail (a.s) arasındaki tebliğ-tebellüğ vazifesini göstererek, Kur’an’ın hürmetine ve medhine ve Resulullah (asm)’ın da faziletine işaret eder. Ve bu faziletin kaynağını yine Kur’an’a irca ederek Kur’an’ı medheder.

Muhammed sûresi ise; Kur’anın hak olduğunu isbat sadedinde, Cenab-ı Hakk'ın Kur’an’ı inzal ile alakalı olduğundan, nisbet Allah (c.c) ile Hz. Muhammed (a.s.m) olduğundan (على) "alâ" kullanılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...