"Bütün eşya, hususan zihayat olanların pek çok muhtelif hâcâtı ve pek çok mütenevvi metalibi vardır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Canlıların havadan suya, geceden gündüze, rızıktan şifaya kadar pek çok şeye muhtaç oldukları malumdur. Cansız eşyanın ihtiyaçları da varlıklarını devam ettirmeleri için lüzumlu şartların yerine getirilmesidir.

Mesela, Güneş'in ısı ve ışık kaynağı olma vazifesini yerine getirebilmesi için, mütemadiyen bünyesindeki hidrojenin helyuma dönüşmesi gerekmektedir. Bu ise onun için çok mühim bir ihtiyaçtır.

Toprağın yağmura, güneşe, rüzgâra olan ihtiyaçları, cansız varlıkların da ihtiyaç sahipleri olduğunu gösterir.

Bugün ilmin fennin inkişaf etmesi ile kâinatta her şeyin birbirine hayatî derecede muhtaç olduğunu görmekteyiz. Cansız varlıkların nizamlı ve intizamlı vazife görmeleri ve bunun için gerekli olan enerji ve gücün muntazaman temin edilmesi, cansızların da canlılar gibi ihtiyaç sahibi olduğunu gösteriyor.

Demirin dayanma gücü, ateşin yakma vasfı, suyun moleküler yapısı vs. hep muazzam bir ilim, irade ve kudretle olabilecek işlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

isahalim

Üstadımız, cansız varlıkların da ihtiyaçları olduğunu ve onların da karşılandığını söylüyor. Örnekler verebilmeniz mümkün mü acaba?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Cansız varlıklar, canlıların aksine beslenme, barınma, korunma, boşaltım yapma, üreme, hareket etme, büyüme ve gelişme gösteremezler. Cansız varlıkların özellikleri oluştukları atomlardan ileri gelir. Atomlar canlı ve cansız varlıkların oluşmasını sağlar. Fakat cansız varlıklara da kendilerine özgü bir biçim kazandırırlar. 

Bu aynı zamanda bir değerdir. Taş, toprak, su cansızdır fakat değerlidir. Altın, demir, bakır cansızdır, ama değerlidir. Dünya hareket eder ama belli kuvvetler dahilindedir, cansızdır ama çok değerlidir.

Dünyanın anlık ve milimetrik hareketleri çok büyük bir güç ve kuvvet gerektirir ve bu da bir cihetle ihtiyaçtır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...