"Mevcudat, her biri kendi zatıyla, sıfatıyla, çok imkânat yolları içinde has bir vücudu ve hikmetli bir sureti ve faideli sıfatları, nasıl bir Vâcibü’l-Vücuda şehadet ederler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu kâinattaki mevcudat, her biri kendi zatıyla, sıfatıyla, çok imkânat yolları içinde has bir vücudu ve hikmetli bir sureti ve faideli sıfatları, nasıl bir Vâcibü’l-Vücuda şehadet ederler. Öyle de, mürekkebâta girdikleri vakit, herbir mürekkepte daha başka bir lisanla, yine Sâniini ilân eder." (Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Otuzuncu Pencere)

Kâinat içindeki herbir eşya ve varlık, gerek zatı ile gerek sıfatları ile gerek çok muhtemel yollara girme durumunda iken en hikmetli bir surete girip mükemmel bir sanat şekline bürünüp sanatkârına kuvvetli bir işaret levhası oluyorlar.

Mesela, bir oksijen atomu ile iki hidrojen atomu ayrı ayrı iken nasıl zatları itibarı ile sanatkârı olan Allah’ın isim ve sıfatlarına işaret ediyorlar ise, aynı atomlar birleşerek su olup yeni bir sanata ve esere dönüşerek Allah’ın isim ve sıfatlarına olan işaretleri katlanarak daha ziyade bir hâle bürünüyorlar.

Yani kâinatta eşya en basit hâli ile de en bileşen hâli ile de Allah’ın varlığına ve birliğine işaret edip kuvvetli birer delil oluyorlar.

İlave bilgi için tıklayınız:

- ALLAH'IN SIFATLARI, ŞUUNATI, ESMA TECELLİLERİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...