Otuzuncu Lem'a'daki esmanın sıralanışı neye göre yapılmıştır? Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs olması gerekmiyor muydu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddus, bu isimleri Hazreti Ali (ra) ism-i azam ya da ism-i azam mertebesinde gördüğü için, kendine özel olarak vird yapmıştır. Dolayısı ile bu isimlerin terkibini ve sıralanışını Hazreti Ali Efendimiz yapmıştır. Üstad da bu isimlerin mana ve tecellilerini tefekküri bir tarzda bize ders veriyor.

Önce İlahın bir olması şarttır (Ferd). Bu binanın temeli gibidir. Sonra bu zatın hayat sahibi olması icab eder (Hayy). Bu da binanın betonarmesi gibidir. Sonra kendisinin hiçbir şeye bağlı olmadan ayakta olması ve bütün şeyleri ayakta tutabilecek gücü ve kudreti olması lazım (Kayyum). Bu da binanın duvarları gibidir. Sonra da hikmetli olup bütün faaliyetlerinde hikmet, faydalar ve güzellikler bülünması gerekir (Hakem). Bu da binanın tesisatı gibidir.

Sonra da herşeyi dengeli ve yerli yerine koyabilecek bir ciddiyet ve düzene sahip olması gerekir. Adalet ve ölçü bu makamın en bariz özelliğidir (Adl). Bu da boya, iç dizayn ve ev eşyaları gibidir. En sonunda bu zatın yarattığı mahlukata kainatı güzel gösterecek tecellilerle donatması gerekir (Kuddüs). Bu da evi güzel gösterecek nezahet, nezafet, temizlik ve güzellikleri yapabilecek tecellilerden oluşmaktadır.

Bu sıralama 30. Lem'ada Kuddüs, Adl, Hakem, Ferd, Hayy ve Kayyum olarak farklı bir sıralamada gelmiştir. Burada da nazara çarpan ve tefekkür sıralamasına göre İlahi isimler sıralanmıştır, denilebilir.

Ancak her bir ismin içeriğini tek tek okuyup karşılaştırdığımızda, bu sıralamadaki hikmetin ismi azam olma ihtimalindeki oranla bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır.

Üstad'ın en çok üzerinde durduğu ve ismi azam olma ihtimalini yüksek tuttuğunu anladığımız isim, Kayyum ve sonra Hayy isimleridir. Ardında ise Ferd, Hakem, Adl ve Kuddüs isimleri gelmektedir. Dolayısı ile zaif ihtimalden kuvvetli ihtimale doğru bir sıralama takip edilmiş olabilir.

Ayrıca anlaşılma noktası da basitten zora doğru aynı paralelde devam etmektedir. Daha kolay anlaşılır gibi olan Kuddüs ismi başta yer alırken, daha derin olan Kayyum ismi ise sonda yer almaktadır. İki isim arasındaki sıralama bu istikamette, yani daha basitten zora doğru devam ediyor.

Esmanın birbiri ile bağlantısını dikkate aldığımızda, bu sıralamanın anlamayı kolaylaştırdığını söylemek mümkündür...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

gokyil78

S.A. Benim sorduğum o değil niye 30.lema daki sıralama KUDDÜS,ADL,HAKEM,FERD,HAY,KAYYUM şeklindedir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Risale-i Nur'daki tertibe dikkat edildiği zaman, anlaşılması kolay olanlar baş kısma, ağır olanlar ise son kısma konulmuş. Bir nevi basittten karmaşık konuya doğru hazırlanarak gidiş var. Okuyan kişi baştaki konuları okumak sureti ile Ferd, Hay ve Kayyum gibi ince ve latif konulara hazırlanıyor gibi duruyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
gokyil78
s.a. ALLAH RAZI OLSUN
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurist
üstadın yaptığı sıralama fiili isimlerden zati ,s,mlere doğru bir sıralanıştır ayrıca 4 ünde nur 3de ziya demesi manidardır
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hendese20
risalede lemaların fihrist kısmında bu konuya açıklık getirebilecek şöyle bir metin görebiliriz ... sıralama da bu hikmete binayen yapılmış adeta Hülâsası: Bu altı İsm-i Âzam birbiriyle imtizaç ettiklerinden, bütün kâinatın bütün mevcudâtını böyle durduran, bekâ ve kıyam veren İSM-İ KAYYÛM cilve-i âzamı arkasında tecellî eden İSM-İ HAYYIN bütün o mevcudâtı hayat ile ışıklandırdığını; ve İSM-İ HAYYIN arkasında tecellî eden İSM-İ FERDİN, o mevcudâtı bir vahdet içine alıp, yüzlerine birer hâtem-i ehadiyet bastığını; ve İSM-İ FERDİN arkasında tecellî eden İSM-İ HAKEMİN, o mevcudâtı meyvedar bir nizam ve hikmetli bir intizam ve semeredar bir insicâm içine alıp süslendirdiğini; ve İSM-İ HAKEMİN cilvesi arkasında tecellî eden İSM-İ ADLİN, o mevcudâtı yıldızlar ordusundan tâ zerreler ordusuna kadar gâyet hassas bir mîzân-ı adl içinde tutarak emr-i kün feyekûn’dan gelen emirlere kemâl-i itaat etmek. inkıyad ile itaat ettirdiğini; ve ism-i Adlin cilvesi arkasında tecellî eden İSM-İ KUDDÛSÜN, o mevcudâtı, Cemîl-i Mutlakın cemâl-i Zâtına ve nihayetsiz güzel olan Esmâ-i Hüsnâsına lâyık ve münâsip olacak gâyet güzel âyineler şekline getirdiğini gösteriyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
fakirullah
Editor cevabında denildiği gibi Kuddus Adl Hakem.. sıralaması ism-i azamları anlatılması noktasında fehmi kolay olandan zora doğru bir sıralamadır ki Üstad Hz. 30.lemada onu ihtiyar etmiştir. Ferd Hayy Kayyum.. sıralaması ise zikr-i İlahi noktasında kalbin Cenabı hakk'a muhataplıkta kalbe ruha açılan esma silsilesidir ki Sekine duasında bu sıra ihtiyar edilmiştir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
merkezsener
İbadete temizlenerek, maddimanekirlerden arınarak başlamak gerektiği için üstadda küddüsten başlamış.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...