Otuzuncu Penceredeki âyet-i kerîmenin yeri ve meali ile birlikte muhakkikler olarak ifade edilen ehl-i kelamın caddeleriyle münasebetini izah eder misiniz? Şerhü’l-Mevakıf ve Şerhü’l-Makasıd kitapları hakkında malumat verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, bunların ikisi de muhakkak fesada uğrar yok olurdu. …” (Enbiya Sûresi, 22)

“ …O’nun zâtından başka her şey helâk olucudur. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas Sûresi, 88)

Kelam âlimleri bu ayetlerle ders verilen iman ve tevhid hakikatlerini aklî delillerle izah ve ispat etmeye çalışmışlardır. En çok üzerinde durdukları iki delil ise imkân ve hudûs delilleridir. Üstad Hazretleri bu iki delil üzerinde çok öz ve doyurucu izahlarda bulunmuştur.

Şerhü’l-Mevakıf: Seyyid Şerif Cürcanî’nin (M. 1340-1413) meşhur eseridir. Kelam konusunda İslâm âlimleriyle felsefecilerin görüşlerini çok yönlü olarak mukayese eden mühim bir kaynak eserdir.

Şerhü’l-Makasıd: Sadeddin Taftazanî’nin (Mil. 1322-1394) meşhur eseridir. Konusu kelam ilmidir. İslam akaidinin izah edildiği ve muarızlara karşı savunulduğu ehemmiyetli bir kaynak eserdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...