"Sa'd ve Seyyid, top gibi küreyi ellerinde tutmuşlar her tarafına temaşa ediyorlar." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada asıl anlatılmak istenen konu, dünyanın yuvarlaklığını daha bilim keşfetmeden önce İslam alimlerince bilindiğidir. Bunun en bariz delili ise İslam alimlerinin eserlerindeki işaret ve ifadelerdir.

O dönemde İslam toplumu her yönü ile parlak ve medeni bir yaşantı üzerinde idi. İnsanlık adına terakki ve gelişmeler hep İslam aydınları tarafından gerçekleştiriliyordu. Batı toplumu ise gayet derecede geri kalmış, ilkel bir toplum hayatında idi. Kilisenin bağnaz fikirleri, dinin dogmatik düşünceleri topluma hakimdi. Papazların fikirlerine karşı fikir beyan eden bilim adamları derhal idam edilirdi. Kilisenin bu bağnaz hükümranlığı, batı toplumunu yüzlerce yıl karanlık çağlar içinde bırakmıştır. Dünya yuvarlak dediği için giyotinde can veren Galileo buna en güzel örnektir.

Aynı dönemde İslam toplumu ise her konuda zirveye çıkmış, bütün aydınlanmaların doruğunda idi. Batı, dünya yuvarlak dediği için aydınını idam ederken; İslam alimleri dünyanın yuvarlaklığını eserlerinde açık bir dil ile ilan ediyorlardı.
İşte Üstat sorudaki bu pasajda, bazı İslam alimlerinin isim ve eserlerinin, dünyanın yuvarlaklığını çok öncelerden bildiklerine dair örnek olarak veriyor.

Sa’d diye örnek verilen alim Sadeddin-i Taftazani (1322-1390)'dir. Makasıd adlı eser de bu alimin eseridir. Seyyid ise, Seyyid Şerif Cürcani Hazretleridir. Mevakıf adlı eser de bu zatın eseridir. Her iki alim de İslam aleminde şöhretli ve etkili ehlisünnet alimleridir.

Bu iki alim, eserlerinde çok açık olarak dünyanın yuvarlaklığını ifade ediyorlar. Üstat da bu manaya işaret için “Sa'd ve Seyyid, top gibi küreyi ellerinde tutmuşlar, her tarafına temaşa ediyorlar.”(1) demektedir.
(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale, Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

fırat zirve
Allah razı olsun daha ne diyelim..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...