Peygamber Efendimizin miraçta Cenab-Hakk'ı görmesi hangi makamda olmuştur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm)'in miraçtaki rü’yet hâdisesi, İslam âlimleri arasında ihtilaflı bir konudur. Ama büyük çoğunluğa göre ayet ve hadislerin de işareti ile Zâti bir tecellî ile görünmek şeklindedir. Diğer âlimlerin itirazı ihata noktasındandır.

Yani Allah ezelî ve ebedî olduğu için, fani ve kayıtlı olan bir insanın O’nu idrak etmesi mümkün değildir, diyorlar ki, bu kat’i ve su götürmez bir tesbittir. Bazıları bu tesbite dayanarak ya da dünya gözü ile görmenin imkânsızlığına binaen rü’yeti tamamı ile inkâr ediyorlar. Hâlbuki Miraç ve ondaki rü’yet hâdisesi, dünyaya taalluk eden bir mesele değildir. Miracın sadece isra kısmı dünyaya bakıyor, geri kalan büyük bir kısmı ahirete bakar.

Peygamber Efendimiz (asm) başgözü ile Allah’ın Zâtını bizatihi görmüştür. Bu görmenin keyfiyeti ise bizce meçhuldür. Yani tarifi yapılamaz, ancak yaşanınca anlaşılır. Nitekim cennette bu görme nimetine, derecesine göre herkes mazhar olacaktır. “Var olan her şey görülür.” sözü Ehl-i Sünnet kelamcılarının mühim bir kaidesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...