"...Belki insanın midesindeki ihtiyacın vücûdu taamların vücûduna delâlet ve şehadetinden daha zâhirdir. Ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Ve eğer bu Hakikatı haşriyenin neticeleri..." Dördüncü delili izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dördüncü Delilde, risalenin özeti yapılıyor. Ahirete imanın toplum hayatı, aile hayatı, kadın, erkek, genç, ihtiyar ve çocuklar gibi her bir ferdin üzerindeki, faydalı meyveleri sıralanıyor.

Nasıl ki, insanın midesi gıdasız kalamaz ve mutlak ihtiyacı vardır. Öyle de toplumsal hayatın saadeti ve huzuru da ancak ahirete iman ile mümkündür, deniliyor. Ahirete iman akidesi kalp ve ruhlarda çıkrılsa, bütün sosyologlar, toplum bilimcileri ve idareciler toplansalar bu boşluğu dolduramazlar. Hayat yaşanmaz hale gelecektir.

Gençler hevesatları peşinde koşarlarken, mazlumlar, intikamını alamadığı zalimin zulmüyle inleyecek; ihtiyarlar, ellerinden çıkan geçliğe bir daha kavuşamamanın üzüntü ve kederiyle kıvranacak, sevgi, şefkat, yardımlaşma gibi değerler tamamen yerini acımasızlığa, ihanet ve menfaate bırakacaktır. Böyle bir hayat ise, cehenemi azabı andıracak bir tablodur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...