"Rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var. Ve ne de düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, istemiyoruz." ifadesini nasıl anlamalıyız, Üstad'ın kastettiği rejim hangisi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri, bu tavrı ile takipçilerine nasıl bir mücadele metodu takip etmesi gerektiğini tarif ediyor. İslam toplumunda bir yanlış ya da dine zıt bir hal varsa, bunu düzeltmenin yolu asayişi ve dirliği bozmak ya da kargaşa çıkarmak tarzında değildir. Dahilde yani İslam toplumunda yanlış, sabır ve tavsiye ile düzeltilir. Dahilde kavga ve siyasi gerilimlerle mücadele caiz olmaz. Lakin asayişi bozmamak, toplumun zarar görmemesi için şiddet ve kavgadan uzak durmak, o yanlışı desteklemek ve taraf olmak anlamına gelmez.

Üstad Hazretlerinin bu gibi ifadelerinde asıl verilen mesaj, yanlışı ne kabul edin ne de düzelteyim derken başka şeyleri kırıp dökmeyin, diyor. Ehl-i sünnetin prensibi olan "dahilde müspet hareket etmek" bizim düsturumuzdur.

Üstad Hazretleri bu cümlelerinde cumhuriyetin şekilde ve isimde kaldığını, hakiki olarak uygulanmadığını ve bu isim adı altında keyfi ve cebri bir yönetim anlayışının yattığını ve buna da itaat etmeyeceğini deklare ediyor.

Keyfi ve cebri yönetim ile demokrasi bağdaşmaz, bugün bu daha net bir şekilde tezahür etmiştir. Üstad Hazretlerinin kabul etmediği ve reddettiği rejim, bu köhne keyfi ve cebri yönetim anlayışıdır, yoksa cumhuriyet ve demokrasi değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR