"Hem, ekser enva-ı kâinat o Zât’ın birer meyve-i mu'cizesini taşımak sûretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa..." cümlesinde "meyve-i mu'cizesi" ifadesi ile neye işaret ediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Diğer peygamberler, ekseriyet itibariyle ispat makamında anlık ve sınırlı mu’cizeler göstermişlerdir. Yani o peygamberlerin mu’cizeleri belli mekân ve belli zamana münhasır kalmıştır. Ama Allah (c.c), Habib-i Ekrem'inin (asm) mu’cizelerini belli zaman ve belli mekân ile kayıtlı kılmamış, Resul-i Kibriya'sının nübüvvetini ve makbuliyetini, sadece insanlara ve cinlere değil, bütün kâinata ve kâinat içindeki her varlığa da göstermiştir. Bu göstermeyi ise her nevden bir mu’cize yaratmakla yapmıştır.

Meselâ, Mi'raç mu’cizesi semâ ehline Allah Resulü'nün (asm) bir tâzimi ve bir tanıtımıdır. Ağaç mu’cizesi, ağaç türüne bir şeref bahşetmek içindir. Su mu’cizesi su nevine bir mu’cize, ayın ikiye bölünmesi gökyüzü ehline bir mu’cize vs...

Dolayısıyla Efendimiz (a.s.m) hayvanlardan, bitkilerden, cansızlardan, gökyüzünün cirimlerinden (Güneş ve Ay gibi) mucizeler göstererek; onların da O'nun peygamberliğiyle alakalı olduklarını ilan ediyor. Her bir nev de kendi nevi namına bir mucize meyvesi göstererek, Ona (a.s.m) bağlılığını âdeta ilan etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...