Risale-i Nur dairesindeki “dar daire”, “haslar dairesi” nedir; vazifesi, görevleri, nitelikleri nelerdir; başka daireler de var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki, Risaletü'n-Nur hakaik-i İslamiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor." (1)

Bediüzzaman Hazretleri bu cümlelerle hizmete intisabı, fedakarlık, sadakat, ihlas vesair özelliklerle, kişinin belirli saflara iltihak olduğunu ifade etmişlerdir.

Aşağıda da Bediüzzaman hazretlerinin insanların teveccühleri ve davayı haml (yüklenme) ve hazmetmeleri noktasından ifade buyurduğu bir kaç cümleyi istifadenize sunuyoruz.

"İkinci cihet, sırf Kur'ân-ı Hakîm'in dellâlı olduğum cihetledir. Bu kapıdan girenleri ale'r-re'si ve'l-ayn kabul ediyorum. Onlar da üç tarzda olur:

- Ya dost olur,
- Ya kardeş olur,
- Ya talebe olur.

"Dostun hassası ve şartı budur ki: Katiyen Sözlere ve envâr-ı Kur'âniyeye dair olan hizmetimize ciddî taraftar olsun; ve haksızlığa ve bid'alara ve dalâlete kalben taraftar olmasın; kendine de istifadeye çalışsın."

"Kardeşin hassası ve şartı şudur ki: Hakikî olarak Sözlerin neşrine ciddî çalışmakla beraber, beş farz namazını edâ etmek, yedi kebâiri işlememektir."

"Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin." (2)

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...