"Risale-i Nur, mu’cize-i Kübrâ-i Ahmediye (a.s.m.) olan Kur’ân-ı Azîmüşşândan nebeân ettiği için i’câzkâr hâdisât eksik olmayacağına işarettir." Mucizeden kastedilen nedir; bu sözü nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mucize; başkalarını acze düşüren, çaresiz bırakan; peygamberlerin Hak Elçisi olduklarına delil olmak üzere gösterdikleri harikulâde işler, manasına gelir.

Mucize, peygamberlerde zuhur eden (görülen) harikulâde hâller şeklinde tarif edilir. Zuhur kelimesinden de anlaşılacağı gibi, o harika hâli yaratan Allah’tır ve o ilâhî fiil O sevgili kulda zahir olmuş, yani kendini O'nda göstermiştir. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “Mucize doğrudan doğruya Allah’ın fiilidir.”

Mucizeler, insanlar için bir rahmettir, çünkü onların hidayete ermelerine yardımcı olurlar.

Hz. Musa’nın (as) asası, Hz. İsa (as)’nın ölüleri diriltmesi, Hz. Peygamber (asm)'in bir işaretle ayı iki parça etmesi... gibi olaylar, birer mucizedir.

Mu’cizeden kastettiğimiz mana Kur’an’da ayet olarak geçer. Mesela, müşrikler mucize talebiyle Hz. Peygamber (asm)’den ayet (delil) isterler. (bk. En’am, 6/37; Yunus, 10/20; Ra’d, 13/7)

Bu zamanda, da gerek münkirleri gerekse de inatçıları susturmak ve onları ikna etmek için, Kur'an'dan almış olduğu feyizle, Risale-i Nur bir elmas kılınç gibi muhataplarını tedavi etmektedir. Kılıç maddi olarak muhataplarda iz bırakır. Manevi kılıç ise daha çok insanların iç alemlerini tedavi ederek onları ıslah eder. Hayırlı vatandaşlar haline getirir.

Elmas kılıç; berahin-i katıadır. Yani her şeyde doğru düşünmek, müdellel olmak ve müspet yolu tercih etmektir. Kılıncın elmasa benzetilmesi ise, elmas en sert ve en kıymetli maden olması cihetiyle önemlidir. Yani madenler içinde hâkimiyet elmastadır. Kılıç ise cihada benzetilebilir. Bu zamanın cihadı manevi olduğundan kılıç fikri bürhanlar, elmas ise fikri burhanların sağlamlığına ve doğruluğuna işarettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

elcevaz13
mucize i maneviden kast edilen nedir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Risale-i Nur'un Kur'an’ın manevi bir icazı veya mucizesi olmasının birkaç yönü vardır:

1. Kur-an-ı Kerim vahydir. Bu noktada mucizedir. Risale-i Nur ise; aynı kaynaktan gelmiş olup, ancak sunuhat ve ilhamattır. Sunuhat ve ilhamat olarak bakıldığında, vahy mertebesinde değil, ancak sunuhat cihetiyle Kur'an’ın manevi bir icazı denebilir.

2. Üç aylık bir tahsilin neticesinde böyle bir eserin telifatı ancak manevi bir mucize noktasında izah edilebilir.

3. Kur'an’ın hıfz ve himayesi onun icazı ile mümkündür. Yani Kur'an’ın mucizeliği bir nevi onu ehli dalaletin tecavüzünden koruyor hıfz ve himaye ediyor. Bu zamanda ise Kur'an’a yapılan itiraz ve tecavüzatı Risale-i Nur kati burhanlarla izale edip, ona ve onun icazına bir kale ve zırh oluyor. İşte Kur'an'ı, batıl efkardan koruyan manevi bir kalkan olan Risale-i Nur, bu noktada Kur'an’ın manevi bir icazı vazifesini ifa etmektedir.

4. Risale-i Nur; Kur'an’ın bu asra bakan ve bu asrın ihtiyacına tam cevap veren bir manevi tefsirdir. Bir nevi Kur'an namına bu asrı aydınlatan, insanları zulümattan kurtaran, bu asrın idrakine hitap eden, Kur'an’ın kırk vechi icazından istikbal ile alakalı manevi bir icazı denebilir.

5. Kur'an'ın beleğat ile alakalı icaz veçhinin Risale-i Nur ve özellikle İşaratü'l-İ'caz tefsiri ile bakir sırlarının ilhamen inkişafına ve tezahürüne vesile olduğundan; Kur'an’ın bu noktada icaz veçhesini bu asırda isbat etmektedir. Bu cihetle de Kur'an’ın manevi icazı denilebilir.

6. Bu asırda Kur'an’ın hidayete vesile olan cephesinin bir nevi vesilesi, açılımı ve caddesi olan Risale-i Nur'un, insanlığın hidayetine bakan hizmeti açısından da Kur'an’ın vazifesini deruhte ettiğinden hidayet açısından manevi icazıdır.

7. Kur-an’ı Kerim'deki asırlardan beri gizlenmiş tevafuk sırrını bu asırda sadece gözü olan ami tabakaya da isbat edecek tarzda ortaya Risale-i Nur çıkarttığından, yine Kur'an’ın manevi icazını deruhte etmektedir.

8. İlm-i Cifir ile Kur'an’ın gayp ve istikbal ile ilgili haberlerini Allah’ın lutfu keremi ile Risale-i Nur tezahür ettirdiğinden, bu noktadan da kur-an’ın gayp açısından icazının bu asırda ortaya çıkarılması cihetiyle Risale-i Nur Kur'an’a manevi icaz noktasında hizmet etmiştir...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ali Kemal Beyoğlu

1- İcaz: Az sözle çok şey anlatma. (TDK) Risale-i Nur ve manevi icaz? 2- Görülmeden kendisine iman edilen ancak ve ancak Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.), Sultanlar Sultanı (S.a.v), diğer peygamber ve nebileri, Kuran-ı Kerim'idir, yahut indirilişidir. Manevi mucize olarak tanımlamak adına evvela görmek gerekir. Gören hususunda delil nerede? Üç ayda yazıldığına dair? 3- Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...