"İkinci kısmın tekerrüründe usanç, teceddüdünde lezzet vardır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Evet, insanın yediği yemekler, biri gıda, diğeri tefekküh (meyve) olmak üzere iki kısımdır.

Birinci kısım, tekerrür ettikçe memnuniyet verir, kuvvet verir, kat kat teşekkürlere sebep olur.

İkinci kısmın tekerrüründe usanç, teceddüdünde lezzet vardır..." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi Tefsiri)

Her gün aynı meyveyi tekrar tekrar yemek insana usanç verir. Mesela, her gün sürekli, tekrar tekrar elma yemek insanı bıktırabilir. Veya her gün armut yemek usandırır. Bir insan normal şartlarda her gün birçok kez aynı meyveyi yiyemez, fakat her gün ekmek yer, su içer ve de bundan bıkmaz. Fakat bu meyveler teceddüt etse yani yenilense farklı meyveler olsa mesela elma yerine, çilek, bazen muz, bazen karpuz yense lezzet verir.

Meyvelerdeki lezzetin ziyadesi, çoğalması ise meyvelerin teceddüdü yani farklılaşmasına bağlıdır. Yani meyveler çeşitlendikçe lezzet de o oranda artar. İşte bunun içindir ki kerim olan Rabbimiz (c.c) meyveleri mevsimbemevsim ayrı ayrı yaratıyor. Dikkat edilirse her mevsimin meyvesi farklıdır, her mevsimde meyveler farklı bir tarzda yenilenir, teceddüd eder.

Kur’an ayetleri içinde, "tekrar edildiği için, insana usanç verecek ayetler vardır" demek, Kur’an’ın ulviyetine ve belagatine uygun düşmez. Bu nedenle, "bu tarz kelamlar Kur’an’da vardır" demek, mümkün değildir. Zira Kur’an Allah’ın kelamı olduğu için, her şeyi ve her yönü ile kut ve gıdadır. Onun içinde insana usanç ve bıkkınlık verecek unsur ve maddeler yoktur, o her cihet ile öz ve faydalıdır.

Üstad Hazretleri bu hususu mükemmel bir şekilde şu sözleri ile ifade ediyor:

"Kur'an ise, sair kelamlar gibi kışırlı, kemikli ve şuuru hususi ve cüz'î değildir. Belki Kur'an, umum işaratıyla ve eczasıyla ayn-ı şuurdur, kışırsızdır; fuzuli, lüzumsuz maddeleri yoktur." (Şualar, Birinci Şua)

İlave bilgi için tıklayınız:

- RİSALE-İ NUR'A GÖRE KUR'ÂN-I KERİM'DEKİ TEKRAR ÜSLÛBUNUN HİKMETİ

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...