"Risâle-i Nur şakirdlerinin en menfaatli bir dershâneleri ve en feyizli bir çilehâneleri ve düşmanlarına karşı ne derece ihtiyatlı davranmak lâzım geldiğini tâlim eden en hassas bir imtihan meydanı,.." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sizin için pek çok müteessirdim, elem beni eziyordu. Fakat bana ihtar edildi ki; kader ve kısmetinizde, beraber bu hapishânenin suyunu içmek ve ekmeğini yemek vardı. Bir eser-i rahmet-i İlâhiye ve bir cilve-i inâyet-i Rabbâniyye olarak bu suyu ve bu ekmeği beraber yememizin ve içmemizin en kolayı ve en hafifi ve en hayırlısı ve sevablısı ve Risâle-i Nur şakirdlerinin en menfaatli bir dershâneleri ve en feyizli bir çilehâneleri ve düşmanlarına karşı ne derece ihtiyatlı davranmak lâzım geldiğini tâlim eden en hassas bir imtihan meydanı ve her birinde ayrı ayrı güzel meziyetleri bulunan bu arkadaşların birbirinin âlî meziyetlerinden ve güzel hasletlerinden ve birbiriyle tesis ve tecdid-i uhuvvetlerinden istifade etmek ve ders almak için en nurlu bir dershâne, bir tekke suretinde gördüğümden, bu vaziyetten değil şekvâ, belki bütün ruhumla şükür ettim."

"Evet, mesleğimiz şükürdür. Ve her şeyde bir vech-i rahmeti, bir cihet-i nimeti görmektir."(1)

"Çilehane" tarikatta, müridin nefsini terbiye ve ıslah etmek için girdiği meşakkatli ve çileli bir süreçtir. Çilehane, dar bir yer olan, çok az yenilen, çok az konuşulan, çok az uyunulan, ama aynı zamanda feyizli ve bereketli bir yerdir.

Hapishaneler de bir yönü ile çilehaneyi andırıyor. Çünkü mahpus sosyal hayattan tecrit edildiği için, birçok şeyden mahrum kalıyor. Mesela, mahpus birçok günahı istese de işleyemez. Şayet bir de Allah için oraya atılmış ise, orası onun için tam bir feyizli çilehane hükmüne geçiyor.

“Düşmanlarına karşı ne derece ihtiyatlı davranmak lâzım geldiğini tâlim eden en hassas bir imtihan meydanı” cümlesi, hapishanenin insanı olgunlaştırdığını, hatalardan ders alınan bir mektep olduğunu ifade etmek için kullanılıyor.

Mesela, hapishane ortamını gören bir Nur talebesi, dışarı çıktığında, iman hizmetinde bulunurken daha dikkatli daha tedbirli daha ihtiyatlı hareket eder. Yani ne hizmetini aksatır ne de gereksiz tedbirsizlik eder, demektir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, İkinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...