Yirmi Sekizinci Lem'a'nın On Üçüncü Nükte'sini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"On Üçüncü Nükte"

"Kardeşlerim, Risale-i Nur'u müdâfaa ve muhafazasında herkes, hatta ben de çekilsem, beş kardeşimizin çekilmemeleri gerektir. Bu arkadaşlarımız: Hüseyin Usta, Halil İbrahim, Re’fet Bey, Hüsrev ve Hakkı Efendi’lerdir."

"Üç evvelkilerin ihtiyarsız ihtiyatsızlığı; diğer ikisinin zâhirî düşmanlarının şahsî garazları yüzünden, Risale-i Nur'a karşı çok fazla zarar yapılmak istenilmesine göre, Risale-i Nur ehemmiyetli bir sûrette iştihar ve intişar etmesi gibi bir nimet-i uzmâyı netice vermeseydi, bu kadar mazur ve masum Risale-i Nur şakirdlerinin teellümatına sebebiyet verdiklerinden dolayı bu kardeşlerimizin ruhları pek çok sıkılacaktı. İşte herkesten ziyade bu beş kardeşimizin ihtiyat edip yek-vücud bulunmaları lâzımdır."(1)

“Hüseyin Usta, Halil İbrahim, Re’fet Bey, Hüsrev ve Hakkı Efendi" gibi ağabeyler, o zamanda Risale-i Nurların yazılmasında ve çoğaltılmasında lokomotif vazifesi gören mühim ağabeylerdir.

"Üç evvelkilerin ihtiyarsız ihtiyatsızlığı;.." “Hüseyin Usta, Halil İbrahim, Re’fet Bey” bu üç ağabey elinde olmayan sebeplerle tedbirsiz davranmışlar. Bu üç ağabeyin ne gibi tedbirsizlik ettikleri, Risale-i Nur hizmetine nasıl zarar vermeye hususunda bir detay verilmediği için bilemiyoruz.

Hüsrev ve Hakkı ağabeyler hizmette çok aktif oldukları için düşmanların zaten ilgi odağı olmuşlar.

Üstad Hazretleri burada iman hizmetinin selameti için bu çok mühim ve çok kıymetli beş ağabeye azami ihtiyat etmelerini ve çok tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...