Risale-i Nur'da bu eserlerin kusursuz olduğu yazıyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalelerde, "Bu eserler kusursuzdur.", şeklinde bir ifadenin olduğunu bilmiyoruz. Tam aksine "şurada bir eksiklik bulursanız düzeltin" veya "benim fikrim karıştığı için öyle olmuştur, kusurumu bağışlayın", şeklinde ifadeler vardır.

"Bu eserler kusursuzdur." şeklinde geçen ifadeleri, sayfaları ile verseniz ona göre değerlendiririz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

MUTLU DEK
Fakat bu ağır suale, acz ve fakrın en müntehâsında bulunan bu kardeşiniz hak ve hakikate muvafık ve mutabık bir cevap verebilmek için inâyet ve kerem-i İlâhî ve meded-i ruhaniyet-i Peygamberîye iltica eyledi. Şöyle ki: Mübârek Sözler şüphesiz Kitab-ı Mübînin nurlu lemeâtıdır. İçinde izaha muhtaç yerler eksik olmamakla beraber, küll halinde kusursuz ve noksansızdır. Barla Lâhikası | Yirmi Yedinci Mektup ve Zeyilleri | 23
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Yukarıda yer alan ifadeler, bildiğiniz gibi Üstad'a ait değildir. Hulusi abinin ifadeleridir. Eser sahibinin dışında, bir başkasının yaptığı bu gibi izahlar, eser hakkında bir kanaat ifadesidir.
Risaleler hakkında gerek müsbet ve gerek ise menf kanaatleri herkes ortaya koyabilir. Bu gibi ifadeler Üstad'ın ifadeleri olarak göstermek doğru olamaz.
Ayetü'l-Kübra risalesinin başında; bu risale beş noktada kusurlu olalbilir, diyerek cümlelerini şu şekilde bitiyor:
"Medar-ı kusur ve işkâl olan bu beş sebeple beraber, bu risalenin öyle bir ehemmiyeti var ki, İmam-ı Ali (r.a.) kerâmât-ı gaybiyesinde bu risaleye, "Ayet-i Kübrâ" ve "Asâ-yı Mûsâ" namlarını vermiş Risale-i Nur'un risaleleri içinde buna hususî bakıp, nazar-ı dikkati celbetmiş."(1)
(1) bk. Şualar, Yedinci Şua (Ayetü'l-Kübra).

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
MUTLU DEK
allah(cc)razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
MUTLU DEK
bizde hulisi abi gibi bakarsak bir mahsuru yokmu?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Herkes, şahsi kanaatinde serbesttir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...