Risale-i Nurlar gerek Türkiye'deki alimler gerekse İslam alemindeki diğer ilmi heyetlerce incelenip, olur raporu almış mı? İçerisinde itikadi anlamda problem var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur, hem Ehl-i sünnete uygun hem günümüzün manevi hastalıklarına tam bir reçete hem milyonlarca insanın tetkik ve nazarından geçip takdir ve tahsinine mazhar olmuş manevi ve ilmi bir tefsirdir.

Risale-i Nur; hem Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, hem uluslararası sempozyuma katılan dünya alimleri tarafından takdir ve tahsin edilen bir tefsir olması ciheti ile gayet güvenilir ve musaddak bir tefsirdir.

Ayrıca Risale-i Nur objektif ve ilmi bir yol takip ettiğinden, her okuyan onun getirmiş olduğu delil ve ispatları görüp takdir edebilir. Risale-i Nur'un takdir edilebilir ve güvenilebilir bir tefsir olduğunu kabul etmek için başkasının onay vermesine hacet yok, o kendi kendini takdir ediyor zaten. Okuyanlar bunu görüyor, sizin de bir an evvel okuyup bunu kendi gözleriniz ile görmeniz gerekir.

Bediüzzaman hakkında da Hasan Basri Çantay, Ömer Nasuhi Bilmen, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Sabri gibi büyük İslam alimleri tarafından ifade edilen beyanatlar da, Üstadımızın bu konuda otorite olduğu hususunda da kanaat verir. "Kim, Ne Dedi?" adlı kategorimizi inceleyebilirsiniz.

"İmam-ı Ali (R.A.), Şah-ı Geylânî (RA), Sekizinci, On Sekizinci, Yirmi Sekizinci Lem'alar ile Sekizinci Şua ile keramât-ı evliya hak olduğunu ve yerde iken Arş-ı Azamı müşahede ettiklerini Risale-i Nur beyan etmiş. Hem umum müçtehidler, 'mütekkellimînden birisi gelecek hakaik-ı imaniyeyi ve bütün mesâili vâzih bir surette beyan edecek' diye müjdelerini, Risale-i Nur, hâdisat-ı âlem ile isbat etmiş. Hem bütün her asırda gelen meb'uslar, veliler keşfiyatlarında, 'birisi gelecek, şarktan bir nur zuhur edecek' diye Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini ve üstadımın şahs-ı mânevisini ve talebelerinin şahs-ı mânevisini görüp, bütün Ümmet-i Muhammed’e (ASM) Risale-i Nur'un faziletini ehemmiyetini, kıymetini ve emr-i Peygamberî ile bütün ümmet virdlerinde azab-ı kabirden ve âhir zamanda gelecek fitneden, deccâlın şerrinden istiaze etmelerini ve yapacağı maddî ve manevî tahribatını Risale-i Nur tamir yaptığını görmüşler. Müjdeler, beşâretler, işâretler, remizler ile haber verdiklerini, Risale-i Nur, Eskişehir, Denizli, Afyon, İstanbul gibi hâdisât-ı âlem ile göstermiş..."

"Elhâsıl: Asırlardan beri beklenilen ve muntazır kalınan zât, Risale-i Nur imiş. Hatta Üstad'ın kendisi de bir zaman böyle bir zâtın geleceğine muntazır imiş."(1)

(1) bk. Barla Lâhikası, (132. Mektup, Haşiye)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...