Risale-i Nurlar velayete mi yoksa risalete mi mazhardır? Sahabeler risalet yönünü almış, Nurculuk da sahabe mesleği olduğuna göre; Risalete mi mazhar olmuş oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Velayetin suğra, vusta ve kübra olmak üzere üç mertebesi vardır.

Velayet-i Suğra: Ekseri olarak tarikat ve tasavvuf berzahı ile seyrü sülûk eden müritlerin mazhar olduğu bir velayet mertebesidir. Halk arasında kerametleri ile meşhur evliyalar ekseriya bu sınıfa girerler. Burada salikin kesp ve gayreti esastır. Yani kesbi bir makamdır. Bu yüzden riski ve şatahatı olan bir meslektir.

Velayet-i Vusta: Sünnet-i seniyyeye ittiba etmeyi esas alarak imana ve Kur’an'a hizmet eden büyük mürşitlerin, mücedditlerin, ülemanın yoludur. Ekseri vehbi olmakla beraber kulun kesbi ve gayreti azda olsa vardır. Bu makamda velayetle beraber ilim de hükmeder. Bu makamda olan zatlar manevi sultan oldukları gibi ilimde de otorite sahibidirler.

Velayet-i Kübra: Akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafına bakan ve veraset-i Nübüvvet'ten gelen gayet kısa, fakat yüksek olan ve tarikat berzahına uğramadan zâhirden hakikata geçen velilik mesleği. (Sahabeler gibi)

Cadde-i kübrâ, elbette velayet-i kübra sahipleri olan sahabe ve asfiya ve tâbiîn ve Eimme-i Ehl-i Beyt ve Eimme-i Müçtehidînin caddesidir ki doğrudan doğruya Kur'an'ın birinci tabaka şâkirdleridir. Allah’ın kula yakınlığından inkişaf eden külli ve feyizli bir meslektir. Risale-i Nur mesleği de bu sınıftandır. Tamamen vehbi bir meslektir.

Risale-i Nur mesleği ne kadar veraset-i Nübüvvet mesleği de olsa Peygamber Efendimizin (asm) velayet yönü ile muhataptır. Peygamber Efendimizin (asm) risalet yönüne sadece sahabeler mazhar olmuş olup, bu noktada başka bir cemaat ya da tarikat bulunmuyor, zaten bulunması da teknik açıdan mümkün değildir. Zira risalet Peygamberimizin vefatı ile son bulmuştur.

Lakin yukarıda da tasnif ettiğimiz gibi, velayet-i kübra mesleği veraset-i Nübüvvet mesleğidir ve bu meslek sadece Risale-i Nur'a ait bir meslek değildir. Mezhep imamlarının, tarikatın bir çok aktaplarınında mesleği velayet-i kübradır. İmam-ı Azam, İmam Rabbani, İmam Gazali, Şeyh Abdulkadir Geylani (ra) gibi zatlar buna örnek olarak verilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

halili
Akrebiyet ve nübüvvet veraseti kavramlarını açıklayıp arasındaki ilişkiyi açıklarmışsınız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Velayeti Kübra mesleği daha çok tasavvuf mesleğinin velayet yolları ile mukayese edilen bir meslektir. Üstat bu iki temel mesleği akrebiyet ve kurbiyet olarak vasıflandırıyor. Akrabiyet sahabe mesleği kurbiyet ise tasavvuf mesleğini temsil ediyor.

Buradaki zaman örneği  iki meslek arasındaki farka işaret için veriliyor. Yani bir temsil dürbünüdür.

 Seyru süluk tasavvuf büyüklerinin belirlemiş olduğu bir takım usuller ve yollarla uzun ve meşakkatli bir zaman ve müddetten sonra kalbin olgunlaşıp Allaha teveccüh etmesi ve marifet kazanmasıdır. Kalbin velayet kazanıp Allaha yaklaşmasıdır. Bu meslek temsilde zamanın uzunca dolaşıp düne ulaşması ile tasvir ediliyor. Tarikat ve tasavvuf berzahı ile hakikatlere ulaşmak hem uzun hem de meşakkatli ve risklidir. Kurbiyet mesleğidir.

Akrabiyet mesleği ise zamanın üstüne çıkıp düne atlamak şeklinde tasvir ediliyor ki burada asıl vurgulanan husus Vehbiliktir. Yani kul burada mutlak bir teslimiyet ve tevekkül manası ile kesbini işin içine karıştırmadığı için Allah mükafat olarak hakikatleri zahmetsiz ve meşakkatsiz olarak bu kula  ihsan ediyor. Halbuki kurbiyet mesleğinde kesp ve insanın benliği işe müdahildir buda yolu uzatıp meşakkatli hale getiriyor.

Akrebiyet Allah’ın kula olan yakınlığı hissedip bu noktada marifet kazanmak iken kurbiyet kulun kendi gücü ve kesbi ile Allah’a yaklaşma çabasıdır. Güneş ısı ve ışığı ile bizim göz bebeğimize kadar girmiştir biz bunu hissedip bu noktadan güneşe baksak güneşi hakiki anlamda tanıyabiliriz. Lakin güneşi tanımak için güneşin üzerimizdeki tecellisine bakmayıp sırf güneşin zatına kendi imkan ve kesbimizle yaklaşmaya çalışsak güneş bizden milyonlarca yıl uzaklıktadır. Acaba hangi marifet  yolu güneş hakkında daha  kolaydır elbette güneşin üzerimizdeki tecellilerini okumak yolu daha selametli ve daha kolaydır.

İşte akrabiyet yani sahabe mesleği Allah’ın isim ve sıfatlarının üzerimizdeki tecellilerini görüp marifet kazanma yoludur. Kurbiyet mesleği ise riyazet ve nefsi ıslah etmek gibi uzun ve meşakkatli metotlar ile Allah’a yaklaşmaktır. Akarabiyette acz ve fakr hükmeder Vehbi bir marifettir kurbiyette ise gayret ve riyazet hükmeder kesbi bir marifet kazanma yoludur.      

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
halili
Siz akrebiyet ile kurbiyet mesleklerinin farkını izah etmişsiniz. Ben veraseti nübüvvet kavramının ne anlama geldiğini ve akrebiyetle arasındaki ilişkiyi sordum?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Akrabiyet veraset-i nübüvvet mesleğinde Allah'ı bilme ve bulma şeklidir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
halili
sitedeki akrebiyet mesleğiyle ilgili yazıları okuduğumda, akrebiyetin enfüsi tefekkür olduğunu anladım doğru mudur?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Akrabiyette afaki ve enfüsi tefekkür beraber bulunuyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
enes3d

 Peygamber Efendimizin (asm) risalet yönüne sadece sahabelermazhar olmuş...... ibaresi geçiyor muhterem kardeşim mesnevi i nuriyede risaletiyle evliyanın seyyididir onlara ders veriyor diyor o kısmı tashih ediyor birde risalet zamanın ve mekanın dışına çıkmaktır.Allah gayretinizi makbul etsin inşallah selametle.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...