R

İçerikler


 1. "Rab" kavramını açıklar mısınız?

 2. "Rabb" ile "mürebbi" arasında fark var mıdır, açıklar mısınız?

 3. "Rahman" ve "Rahim" isimlerinin her ikisi de rahmet ifade etmektedirler. Aralarında nasıl bir fark vardır?

 4. "Rahvan" kavramı ne demektir, açar mısınız?

 5. "Reddetmek", "kabul etmemek" ve "amel etmemek" ifadelerinin aralarındaki farkı izah eder misiniz?

 6. "Remiz", "işaret" ve "sarahat" kavramlarını izah edebilir misiniz?

 7. "Reşahât-ı ihtiyar", "lemeât-ı kast", "nur-u kast", "ziya-yı irade", "lem´a-i ihtiyar", "şule-i hikmet". Bu terkipleri açıklar mısınız?

 8. "Risalet" ve "velâyet" kavramları hakkında bilgi verir misiniz?

 9. "Ruh" ve "hayat" ilişkisi nasıldır; aralarındaki farkı açıklar mısınız?

 10. "Ruh" ve "Kalb" Arasındaki Münasebet Nasıldır?

 11. "Ruh", "kalp", "akıl" nedir; "vesvese" hangisine gelir? "Tereddüt", "şüphe" ve "vesvese" farklı şeyler midir; hangisi imana zarar verir?

 12. "Ruh", "latife-i Rabbaniye", "sırr", "vicdan" gibi hislerin özellikleri ve birbiriyle münasebetini kısaca açıklar mısınız? Buradaki "ruh" dediğimiz his, malumumuz olan ruh değil mi? O hislerle beraber "kalp" hep ruhun özellikleri değil midir?

 13. "Ruhaniyat" ne demektir? "Ruhani" kavramını açar mısınız? Melek ve cinlerden farklı mıdır?

 14. "Ruhlar alemi", "şehadet alemi", "berzah alemi" ve "melekut alemi" kavramlarını izah eder misiniz?

 15. "Ruhu beşer" ve "kalbi insani" ile "halis sürur" ve "safi sevinç" kavramlarını izah eder misiniz? Bunların lügat manaları aynı değil midir?

 16. "Uluhiyet" ve "rububiyet" ne demektir, izah eder misiniz?

 17. Ruh nedir, özellikleri nelerdir?

 18. Ruhla ilgili beden-i misali, gılaf-ı latif, ruhun vücud-u haricisi ve vücud-u hissiyesi gibi kavramların izahını yapabilir misiniz?

 19. Rüyet nedir?

Yükleniyor...